Naujovė finansinėse ataskaitose – duomenys apie savanorystę

Naujovė finansinėse ataskaitose – duomenys apie savanorystę

Savanorystė Kiekvienais metais įmonių ir organizacijų teikiamos finansinės ir veiklos ataskaitos yra viena iš atskaitomybės ne tik prieš savo akcininkus, organizacijos narius, bet ir plačiąją visuomenę formų. Šiose ataskaitose pateikiami pagrindiniai įmonių finansiniai rodikliai, aprašomi organizacijų per metus įgyvendinti projektai ir pasiekti rezultatai. Nuo šių metų gausius finansinėse ataskaitose esančius rodiklius papildė ir pelno nesiekiančių organizacijų teikiama informacija apie savanorių veiklą.

Įgyvendindamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyvą ir vadovaudamasis finansų ministro įsakymu Registrų centras papildė pelno nesiekiančių juridinių asmenų metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Tokiu būdu metines veiklos ataskaitas Registrų centrui teikiančios viešosios įstaigos, asociacijos ar labdaros ir paramos fondai turi galimybę pateikti informaciją apie savanorių veiklą: bendrą savanorių skaičių ir bendrą savanoriškos veiklos valandų skaičių.

„Savanorystė yra tvarios ir aktyvios visuomenės pagrindas. Kartu su metinėmis ataskaitomis teikiami duomenys leis susidaryti tikslesnį vaizdą, kokio dydžio yra savanorių bendruomenė Lietuvoje, kaip ji išsidėsčiusi šalies teritorijoje. Galiausiai šie duomenys leis geriau planuoti finansavimo ir metodinio palaikymo priemones, siekiant tvariai visoje šalyje stiprinti savanorystės kultūrą“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

„Įmonių ir organizacijų teikiamos finansinės ataskaitos ir jose esantys duomenys bei informacija leidžia patenkinti informacijos vartotojų poreikį gauti teisingą informaciją apie konkretaus juridinio asmens finansinę būklę, veiklos rezultatus. Tai ne tik didina verslo ir organizacijų skaidrumą, prisideda prie visuomenės pasitikėjimo verslu, bet ir padeda priežiūrą vykdančioms institucijoms, žiniasklaidai ir visuomenei objektyviai vertinti juridinių asmenų veiklą. Tikime, kad sudaryta galimybė pelno nesiekiančioms organizacijoms skelbti informaciją apie savanorių veiklą prisidės prie didesnio skaidrumo ir paskatins savanorystę tarp nevyriausybinių organizacijų“, – teigia Registrų centro generalinis direktorius Saulius Urbanavičius.

Jau teikiamos pirmosios finansinės ataskaitos už 2022 metus

Pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkantį Registrų centrą jau pasiekia pirmosios finansinės ataskaitos už 2022 metus. Iki šios dienos jas jau yra pateikę apie 14 tūkst. juridinių asmenų. Skaičiuojama, kad šiemet prievolę pateikti finansinę ataskaitą turi apie 190 tūkst. juridinių asmenų.

Praėjusiais metais Registrų centras sulaukė rekordinio finansinių ataskaitų kiekio – ataskaitas už 2021 metus pateikė beveik 118 tūkst. juridinių asmenų. Nemaža dalis juridinių asmenų eilę metų neteikia jokių duomenų apie save – jiems Registrų centras inicijuoja likvidavimą ir išregistruoja iš Juridinių asmenų registro.

Laiku nepateikus finansinės ataskaitos rizikuojama užsitraukti administracinę atsakomybę – Administracinių nusižengimų kodekse numatyta, kad finansinių ataskaitų nepateikimas laiku užtraukia baudą juridinio asmens vadovui nuo 200 iki 3 tūkst. eurų. Svarbu pažymėti, kad atsakomybė tenka asmeniui, kuris oficialiai Juridinių asmenų registre nurodytas kaip juridinio asmens vadovas.

Be to, vėluojantys ar finansinių ataskaitų apskritai neteikiantys juridiniai asmenys gali būti likviduoti ir išregistruoti iš Juridinių asmenų registro, taip pat rizikuoja netekti paramos gavėjo statuso ar susidurti su keblumais dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose.