Paaiškėjo, kokio dydžio pagalbą pieno gamintojas gaus už pieninę karvę

Paaiškėjo, kokio dydžio pagalbą pieno gamintojas gaus už pieninę karvę

Žemės ūkio ministerija, įvertinusi visas pateiktas paraiškas, nustatė nacionalinės pagalbos dydį pieno gamintojams – už pieninę karvę bus mokami 82 Eur. Pripažintų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) nariams pagalbos dydis yra padidintas 10 proc. – jis yra 90,2 Eur už karvę.

VĮ Žemės ūkio duomenų centro duomenimis, paraiškas pagalbai gauti pateikė 99,75 proc. visų tinkamų paramos gavėjų – 10 588 pareiškėjai, laikantys 96034 karves. Iš jų 1282 (beveik 11 proc.) – kooperatyvų nariai, laikantys 14 316 karves.

Nacionalinei pagalbai yra skirta 8 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų.  Į šią paramą galėjo pretenduoti 10 615  nustatytus reikalavimus atitinkančių pieno gamintojų, kurių ūkiuose laikoma 96 460 pieninių karvių. Paraiškos buvo renkamos savivaldybėse ir seniūnijose, kurios surinktus duomenis pateikė VĮ Žemės ūkio duomenų centrui.

Paramos lėšas planuojama išmokėti nuo birželio 1 dienos. Pinigus į pareiškėjų sąskaitas perves Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.