Pakeistas paraiškų 2023 m. priėmimo tvarkaraštis

Pakeistas paraiškų 2023 m. priėmimo tvarkaraštis

Pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraštis.

KPP paraiškų priėmimo tvarkaraštyje numatyta skelbti kvietimą pagal priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį ,,Parama, skirta padėti pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“. Anksčiau kvietimas teikti paraiškas pagal šios priemonės veiklos sritį 2023 m. tvarkaraštyje nebuvo numatytas.

SP intervencinių priemonių priėmimo 2023 metais tvarkaraštyje pakoreguota paraiškų priėmimo pradžios data pagal intervencinę priemonę „Apsaugos priemonės nuo didžiųjų plėšrūnų daromos žalos“. Paraiškos bus priimamos nuo lapkričio 27 d. Anksčiau buvo numatytas kvietimas teikti paraiškas nuo spalio 31 d.