Paramą gaus daugiau pagal maisto kokybės sistemas dirbančių ūkininkų

Paramą gaus daugiau pagal maisto kokybės sistemas dirbančių ūkininkų

Žemės ūkio ministerija, atsižvelgdama į socialinių partnerių siūlymus, planuoja kompensuoti kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų prekinio paruošimo,  sertifikavimo bei kontrolės išlaidas ne tik tokių produktų perdirbėjams, bet ir gamintojams.

Taigi pagalbą prekiniam paruošimui galės gauti ir ūkininkai, gaminantys žemės ūkio ir maisto produktus (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros) pagal saugomų kilmės vietos ar saugomų geografinių nuorodų, garantuoto tradicinio gaminio, ekologiškų produktų bei pagal nacionalinės maisto kokybės sistemos reikalavimus.

Iki šiol minėtą pagalbą gaudavo tik perdirbantys tokius produktus.

Planuojama atlyginti šias pareiškėjų išlaidas:

  • sertifikavimo įstaigos atliekamos sertifikavimo bei vykdomos priežiūros;
  • kontrolės institucijos vykdomos įregistruotų į Saugomų nuorodų registrus produktų kontrolės;
  • etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo;
  • prekinės pakuotės gamybos bei etiketės spausdinimo.

Šios išlaidos bus kompensuojamos tiek pirminių kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamintojams, tiek ir juos perdirbantiems – labai mažoms įmonėms iki 60 proc., o kitoms įmonėms iki 50 proc. patirtų išlaidų.  

Pareiškėjais galės būti ne tik fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie vykdo veiklą kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų pirminės gamybos ar perdirbimo sektoriuje, bet ir asociacijos bei pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, kurių nariai gamina tokius produktus.

Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184 „Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, pateiktas derinti su visuomene, yra čia.