Penkių šalių žemės ūkio ministrai ragina Europos Komisiją uždrausti grūdų iš Rusijos importą į ES

Penkių šalių žemės ūkio ministrai ragina Europos Komisiją uždrausti grūdų iš Rusijos importą į ES

2024-03-20

Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Čekijos žemės ūkio ministrai kreipėsi į Europos Komisiją (EK), ragindami uždrausti grūdų importą iš Rusijos ir Baltarusijos į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos inicijuotame ES komisarams adresuotame kreipimesi taip pat prašoma užtikrinti ES valstybių narių bendradarbiavimą, kad šis apribojimas būtų efektyviai įgyvendintas visoje ES. Ministrai pabrėžė, jog svarbu įgyvendinti ir priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią galimai vogtiems grūdams iš Ukrainos patekti į ES rinką.

Pasak žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko, ES sankcijos prieš agresorę Rusiją nėra pakankamos, todėl reikia daugiau priemonių, ribojančių rusiškų prekių patekimą į ES rinką.

„Prašome EK išanalizuoti galimybę apriboti Rusijos ir Baltarusijos kilmės maisto produktų importą į ES.  Bendru keturių šalių kreipimusi siekiame išspręsti neatidėliotiną problemą, kuri mus vienija. Kol Rusija kariauja žiaurų, neteisėtą karą prieš Ukrainą, jos grūdai ir toliau patenka į ES rinką. Pavyzdžiui, 2023 metais ES importavo 1,53 mln. tonų rusiškų grūdų už 437,5 mln. Eur“, – sako ministras K. Navickas.

Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Čekijos žemės ūkio ministrai pabrėžia, kad iš grūdų eksporto į ES gautą pelną Rusija naudoja karui su Ukraina finansuoti. Šie finansai skirti gaminti raketoms, bepiločiams orlaiviams ir kitiems ginklams, kurie naudojami civilinei infrastruktūrai ir gyvenamiesiems pastatams bei žmonėms naikinti.

„Kaip ES šalys narės, manome, kad būtina įvykdyti savo moralinį įsipareigojimą sustabdyti bet kokią prekybos veiklą, kuri galėtų sustiprinti Rusijos ir jos rėmėjos Baltarusijos pajėgumus tęsti konfliktą Ukrainoje, ypač dėl to, kad Rusijos importo dalį gali sudaryti pavogti grūdai iš okupuotų Ukrainos teritorijų. Be to, Rusijos importas daro spaudimą ES vidaus rinkai ir tiesiogiai konkuruoja su ES ūkininkų produkcija. Todėl esame pasiruošę dirbti su jumis, kad išspręstume neatidėliotinus Rusijos karo sukeltus iššūkius ir rastume ilgalaikius sprendimus, kurie užtikrintų ES vaidmenį tvarioje prekyboje ir pasaulinio aprūpinimo maistu užtikrinimo srityje“, – rašoma kreipimesi į EK.

Kreipimąsi pasirašė Lietuvos žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, Latvijos žemės ūkio ministras Armands Krauze, Estijos regiono reikalų ministras Madis Kallas, Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministras Czesław Siekierski ir Čekijos žemės ūkio ministras Marek Výborný.

Šiuo klausimu planuojama pasisakyti ir kovo 26 d. vyksiančiame ES žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų tarybos posėdyje.