Penktadienį – naujos mokyklos lietuvių mokomąja kalba atidarymas Suvalkuose

Penktadienį – naujos mokyklos lietuvių mokomąja kalba atidarymas Suvalkuose

Petro Maksimavičiaus nuotraukoje – naujoji lietuviška mokykla Gruodžio 8 d., penktadienį, Suvalkuose atidaroma nauja Lietuvos valstybės lėšomis finansuota pagrindinė mokykla lietuvių mokomąja kalba. Iškilmėse dalyvaus švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius.

Rūpintis nauja lietuviška mokykla Suvalkuose buvo pradėta pernai. Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose atstovai surado tinkamas patalpas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė 525 tūkst. eurų pastatui su žemės sklypu įsigyti. Šiemet pastatui remontuoti ir pritaikyti mokyklos reikmėms ministerija skyrė dar milijoną eurų.

Suvalkuose nuo 2020 metų taip pat veikia darželis lietuvių kalba. Jį lanko beveik 40  vaikų. Jo steigėjas – Vyskupo Antano Baranausko fondas „Lietuvių namai“.

Lenkijoje veikia dar 4 lietuviškos formaliojo švietimo mokyklos: privati Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla, kurioje mokosi 104 mokiniai, Punsko Kovo 11-osios licėjus (103 mokiniai), Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla lietuvių ir lenkų mokymo kalbomis (163 mokiniai), Vidugirių pagrindinė mokykla (22 mokiniai).

Taip pat veikia 3 neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigos: lietuviška mokykla Varšuvoje (55 mokiniai), Punsko savivaldybės vaikų darželis su lenkų ir lietuvių mokomąja kalba (82 vaikai lietuviškose grupėse) ir Suvalkų lietuvių vaikų darželis (lanko 38 vaikai).

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija iš dalies finansuoja lietuviškų mokyklų išlaikymą, skiria lėšų ugdymui, vadovėliams, skaitmeninėms ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti, remia mokytojus. 2023–2024 m. m. Lenkijoje dirba 6 mokytojai, remiami ministerijos – jiems mokama išmoka už lituanistinio švietimo vykdymą.