Rusijos ambasados atstovui įteiktas protestas

Rugpjūčio 9 dieną į Užsienio reikalų ministeriją (URM) buvo iškviestas Rusijos ambasados atstovas, kuriam įteikta nota, išreiškianti griežtą protestą dėl Rusijos Federacijos valdžios atstovų veiksmų Lietuvos diplomatinės atstovybės kultūros centro Maskvoje (Jurgio Baltrušaičio namų) atžvilgiu.

Rugpjūčio 9 dieną, ryte, Lietuvos URM gavo informaciją, kad Rusijos Federalinės valstybės turto valdymo agentūra (Rosimuščestvo) apribojo patekimą į J. Baltrušaičio namus.

Susitikimo metu Rusijos ambasados atstovui pabrėžta, kad 1961 metų Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių nurodo, jog atstovybių veikloje naudojamos patalpos neliečiamos. Priimančiosios valstybės valdžios atstovai negali į jas įeiti negavę atstovybės vadovo sutikimo. Pagal Vienos konvenciją, priimančioji valstybė taip pat privalo imtis visų reikiamų veiksmų atstovybės patalpoms apsaugoti nuo bet kokio įsiveržimo ar žalos padarymo ir užkirsti kelią bet kokiam atstovybės rimties sutrikdymui ar orumo pažeminimui.