Rusijos ambasados atstovui pareikštas protestas dėl paminklinės lentos M. Reiniui sunaikinimo

Spalio 24 dieną į Užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Rusijos ambasados Lietuvoje laikinasis reikalų patikėtinis Aleksander Elkin, kuriam buvo įteikta protesto nota dėl Rusijos Vladimiro miesto kapinėse sunaikintos paminklinės lentos, skirtos buvusio užsienio reikalų ministro, arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimui įamžinti.

Užsienio reikalų ministerijos (URM) atstovai atkreipė dėmesį, kad tai jau ne pirmas atvejis, kai Rusijoje yra nugriaunami paminklai, skirti režimo aukoms pagerbti. Tokie veiksmai negali būti vertinami kitaip nei istorinės tiesos ir stalinistinio totalitarinio režimo aukų atminimo niekinimas, todėl ministerija pareikalavo atsakingų Rusijos institucijų atkurti sunaikintus paminklus.

Taip pat URM atstovai išreiškė nusivylimą, kad tuo pačiu metu, kai viename Rusijos regione naikinami paminklai nuo sovietinių represijų nukentėjusiems žmonėms, Kaliningrado srityje atidengtas paminklas žiaurumu pagarsėjusiam carinės Rusijos imperijos valdininkui Michailui Muravjovui, kuris mirties bausme pasmerkė daugybę 1863–1864 metų sukilimo dalyvių, o tūkstančius ištrėmė į katorgą Sibire.

Lietuvos diplomatai pabrėžė, kad tai jau ne pirmas atvejis, kai Rusijoje nugriaunami paminklai, skirti stalinistinio totalitarinio režimo aukoms pagerbti. Šių metų balandžio mėnesį Permės srityje buvo nugriautas paminklas ten palaidotiems tremtiniams iš Lietuvos ir Lenkijos, o gegužės mėnesį Irkutsko srityje esančioje Pivovarichos gyvenvietėje demontuotas lenkiškas paminklas ir lietuviškas kryžius, pastatyti 1937 m. represuotiems Lietuvos ir Lenkijos tremtiniams ir politiniams kaliniams pagerbti.

Pareikalauta, kad atsakingos Rusijos Federacijos institucijos kaip galima greičiau išsiaiškintų šio vandalizmo akto Vladimiro mieste aplinkybes ir patrauktų kaltuosius atsakomybėn bei nedelsiant atkurtų Mečislovo Reinio atminimui skirtą paminklinę lentą.