Rusijos Federacijos ambasados atstovui pareikštas protestas dėl Irkutsko srityje pašalintų monumentų

Rusijos Federacijos ambasados atstovui pareikštas protestas dėl Irkutsko srityje pašalintų monumentų

Gegužės 16 dieną į Užsienio reikalų ministeriją (URM) buvo iškviestas Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje laikinasis reikalų patikėtinis Alexander Elkin, kuriam pareikštas protestas dėl Irkutsko srityje, Rusijoje, stovėjusių monumentų, skirtų Lietuvos ir Lenkijos tremtiniams ir politiniams kaliniams pagerbti, pašalinimo iš jų buvimo vietos.

Lietuvos URM pasmerkė tokius Rusijos veiksmus dėl monumentų – paminklo ir kryžiaus, skirtų Lietuvos ir Lenkijos tremtiniams ir politiniams kaliniams pagerbti pašalinimo iš jų buvimo vietos. Tokie kryptingi Rusijos veiksmai neteisėtai šalinant represuotiems asmenims, tremtiniams skirtus paminklus ir pagarbos ženklus negali būti vertinami kitaip nei istorinės tiesos ir totalitarinio režimo aukų atminimo niekinimas.

Užsienio reikalų ministerija primena, kad tai jau antras toks incidentas per kelis mėnesius. Balandžio 26 dieną į Užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje laikinasis reikalų patikėtinis Alexander Elkin, dėl Permės srityje, Rusijoje, nugriauto paminklo ten palaidotiems tremtiniams iš Lietuvos ir Lenkijos.