Skelbiamas konkursas į Nacionalinės švietimo agentūros vadovo (-ės) vietą

Skelbiamas konkursas į Nacionalinės švietimo agentūros vadovo (-ės) vietą

Gegužės 15 d. skelbiamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Nacionalinės švietimo agentūros vadovo (-ės) konkursas. Pretendentai prašymą dalyvauti konkurse ir dokumentus gali pateikti iki gegužės 29 d. imtinai.

„Nuo to, kaip dirba Nacionalinė švietimo agentūra, priklauso švietimo politikos įgyvendinimo sėkmė. Todėl ieškome stipraus ir iniciatyvaus vadovo, kuriam nuoširdžiai rūpi Lietuvos mokyklų dabartis ir ateitis, kuris gebės užtikrinti profesionalią agentūros veiklą ir padės įstaigai pagaliau tapti tikru šiuolaikiniu nacionaliniu kompetencijų centru ankstyvojo ir bendrojo ugdymo srityse. Kviečiame dalyvauti konkurse veiklius lyderius, turinčius naujų idėjų ir sumanymų, pasiryžusius juos įgyvendinti“, – sako Monika Navickienė, laikinai einanti švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas. 

Būsimam vadovui (-ei) keliamas nepriekaištingos reputacijos reikalavimas, taip pat privalu turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, vadybos ir lyderystės kompetencijų, bent trejų metų vadovavimo patirties, mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu.
 
Būsimam NŠA vadovo (-ei) suformuoti šie uždaviniai: užtikrinti efektyvią švietimo sistemos stebėseną, konsultuoti mokyklas ir teikti rekomendacijas, kaip tobulinti veiklą, teikti švietimo bendruomenei aktualius duomenis, plėtoti bendrojo ugdymo rezultatų skaitmeninį vertinimą, atveriant galimybes jį pritaikyti pagal įvairius mokinių mokymosi poreikius, naudojant šiuolaikiškas formas, užtikrinti skaidrų ir sklandų mokinių patikrinimų vykdymą ir kt. NŠA vadovas taip pat atsakingas už tai, kad mokykloms būtų prieinamas naujausias skaitmeninis ugdymo turinys, paremtas ne tik tekstine, bet ir vaizdo, garso medžiaga, aukštu interaktyvumu, duomenų analize, modeliavimu, pamokų idėjomis, užduotimis. Jis taip pat turės užtikrinti, kad būtų sukurta nuosekli mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo sistema, atliekama švietimo įstaigų darbuotojų poreikio ir kaitos prognozė. 

Išrinktas vadovas ar vadovė pradėtų dirbti preliminariai rugsėjo mėn. Siūloma pareiginė alga 6 213 eurų neatskaičius mokesčių (pareiginės algos koeficientas 3,48 bazinio dydžio). NŠA vadovas renkamas 5 metų kadencijai. 

Prašymas dalyvauti konkurse ir kiti dokumentai pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą https://www.testavimas.vtd.lt/portal/. 

Plačiau apie konkursą, jo eigą, NŠA veiklą, reikalavimus vadovui, konkurso eigą buklete čia.