Skelbiami pirmojo Lietuvoje vienuoliktokų tarpinio patikrinimo rezultatai: mokiniai į brandos egzaminą ateis ramesni

Skelbiami pirmojo Lietuvoje vienuoliktokų tarpinio patikrinimo rezultatai: mokiniai į brandos egzaminą ateis ramesni

Nuotr. Artūro Žuko Balandžio 27 d. skelbiami pirmojo – lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros – tarpinio patikrinimo rezultatai. Beveik pusė visų tarpiniame patikrinime balandžio 19 d. dalyvavusių mokinių surinko arti galimo maksimalaus taškų skaičiaus.

„Rezultatai išties džiugina. Į abitūros egzaminą mokiniai ateis jau turėdami bent dalį išlaikyto gimtosios kalbos ir literatūros egzamino. Per tarpinį patikrinimą surinktų 35 ir daugiau taškų gali užtekti tam, kad valstybinis egzaminas būtų išlaikytas“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius.

„Pas mus gimnazijoje viskas praėjo sklandžiai, rezultatai pasiskirstė panašiai, kaip ir visų laikiusių mokinių. Nusiramino ir mokiniai, ir mokytojai, nes pasirodė, kad tarpinis patikrinimas nėra kažkuo ypatingas, be to, visi mokiniai vis labiau pripranta įvairius patikrinimus laikyti kompiuteriais. Mums nebuvo didelis iššūkis“, – sako Valerijus Jaglinski, Vilniaus S. Konarskio gimnazijos direktorius.   

Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpiniame patikrinime dalyvavo beveik 800 lenkų mokomąja kalba besimokančių gimnazijos III klasės mokinių. Visų jų surinktų taškų vidurkis siekia 32,7 iš 40 galimų, o taškų vidurkis procentais – 81,8 proc.

Maksimalų taškų skaičių surinko 7,1 proc. mokinių. Nuo 35 iki 40 taškų surinko 390 mokinių, t. y. 48,8 proc. visų patikrinime dalyvavusių mokinių.

Tarpinį patikrinimą sudarė klausymo, skaitymo ir teksto kūrimo dalys. Patikrinimas vyko elektroniniu būdu, jam skirta pusantros valandos. Mokinių atliktos užduotys vertintos automatiškai. Mokiniai surinktus užduoties taškus matė iš karto.

Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo rezultatai jau pateikti mokykloms, jos gavo ir detalias mokinių rezultatų ataskaitas.

Lenkų mokomąja kalba besimokantys mokiniai tarpinį patikrinimą laikė todėl, kad atnaujinta lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros programa mokyklose įgyvendinama jau nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Kitos atnaujintos programos mokyklose bus pradėtos įgyvendinti nuo ateinančių mokslo metų.

Tarpiniai pasiekimų patikrinimai – brandos egzamino dalis

Nuo 2024 metų privalomų ir pasirenkamų dalykų tarpinius patikrinimus laikys visų Lietuvos mokyklų vienuoliktokai. Tarpiniai patikrinimai bus brandos egzamino dalis – sudarys 40 proc. egzamino įvertinimo.

„Egzaminas gali būti išlaikytas dar neperžengus IV gimnazijos klasės slenksčio, tereikės į jį ateiti į brandos egzaminą. Patikrinimai leis mokiniams sukaupti dalį baigiamojo vertinimo, išskaidys mokymosi krūvį, mažins įtampą per brandos egzaminų sesiją. Kitaip tariant, kad mokiniai galėtų nuosekliau atskleisti įgytas žinias bei gebėjimus ir patirtų mažiau įtampos dėl vienintelės galimybės žinias ir gebėjimus pademonstruoti per egzaminą, kuris nulemia jų ateities akademinius ir profesinius planus, dvejų metų mokymosi turinys suskaidomas mažesnėmis dalimis“, – sako R. Skaudžius.

Dainius Žvirdauskas, Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas, KTU Inžinerijos licėjaus direktorius sako, kad vienareikšmiai teigiamas dalykas, kad mokiniai gali išsidėlioti egzamino krūvį per kelis kartus.

Tarpiniai patikrinimai bus rengiami iš privalomų ir privalomai pasirenkamų dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros, tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio kalbų, visuomeninio ugdymo, gamtamokslinio ir technologinio ugdymo dalykų. Dalyvauti tarpiniame patikrinime turės atitinkamus dalykus pasirinkę mokytis mokiniai. Tik dalyvavus tarpiniame patikrinime (jei organizuojamas 1 patikrinimas) arba tarpiniuose patikrinimuose (jei organizuojami 2 patikrinimai) bus galima rinktis laikyti likusią egzamino dalį pagrindinės sesijos metu. Jei mokinys, dalyvavęs tarpiniame patikrinime, nepasirinks laikyti egzamino pagrindinės sesijos metu arba į egzaminą pagrindinės sesijos metu neatvyks, jo brandos atestate bus fiksuojamas tik tarpinio patikrinimo rezultatas.

Nedalyvavus tarpiniame patikrinime dėl pateisinamos priežasties III gimnazijos klasėje, bus sudaryta galimybė tarpinį patikrinimą laikyti IV gimnazijos klasėje su tų metų III gimnazijos klasės mokiniais.

Nedalyvavus dėl pateisinamos priežasties lietuvių kalbos ir literatūros ir (arba) matematikos antrajame tarpiniame patikrinime IV gimnazijos klasėje, bus sudaryta galimybė jį laikyti dar tais pačiais mokslo metais iki pagrindinės egzaminų sesijos pradžios.

Tarpiniai mokinių pasiekimai bus organizuojami mokyklose, mokiniams įprastoje aplinkoje, pamokų metu. Beveik visi tarpiniai patikrinimai vyks elektroniniu būdu.

Detalesnė informacija apie tarpinius patikrinimus, brandos egzaminus nuo 2024–2025 mokslo metų – anksčiau skelbtoje „Atmintinėje dešimtokui (-ei)“.