Briuselyje nuskambėjo Lietuvos raginimas neįsileisti agresorių sportininkų į varžybas ES

Briuselyje nuskambėjo Lietuvos raginimas neįsileisti agresorių sportininkų į varžybas ES

Briuselyje vykstančiame Europos Sąjungos sporto ministrų Tarybos susitikime Lietuva ES sporto politikus kvietė dar kartą diskutuoti apie Ukrainos sportininkų teises ir Rusijos bei Baltarusijos sportininkų dalyvavimą Europos Sąjungoje vykstančiuose tarptautiniuose sporto renginiuose. 

„Mūsų pozicija dėl Rusijos ir Baltarusijos sportininkų dalyvavimo tarptautinėse sporto varžybose nepasikeitė – jų neturėtų būti tarptautinėse arenose, kol jų valstybės tęsia karą Ukrainoje. Raginame ir kitas ES nares pasisakyti už tai, kad ES šalyse vykstančiose varžybose nebūtų leidžiama dalyvauti agresorių sportininkams“, – sako Tarybos posėdyje Lietuvai atstovavęs švietimo, mokslo ir sporto viceministras Linas Obcarskas.

Pristatydamas Lietuvos poziciją, viceministras akcentavo, jog agresorių šalių atstovų grąžinimas į tarptautines sporto arenas akivaizdžiai pažeidžia Ukrainos sportininkų teises. Lietuva ragino ginti Ukrainos sportininkų žmogaus teises, užtikrinti, kad būtų apsaugotas jų orumas, vertybės, psichinė sveikata, taip pat ginti jų teisę netrukdomai dalyvauti sporte ir gerbti kitų šalių sportininkų teisę nesivaržyti su šalių agresorių atstovais. 

Viceministras kvietė valstybes nares raginti savo sporto organizacijas burtis į koalicijas, pasirašyti bendras deklaracijas, pasisakančias prieš šalių agresorių sportininkų dalyvavimą tarptautiniame sporte, ir skelbti jas viešai, siųsti Tarptautiniam olimpiniam komitetui, tarptautinėms federacijoms. 

Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės iniciatyva šalies sporto šakų federacijos ir sporto organizacijos šįmet kovą pasirašė deklaraciją, kurioje išsakoma vieninga Lietuvos sporto bendruomenės pozicija dėl Rusijos ir Baltarusijos sportininkų dalyvavimo tarptautinėse varžybose, kol šios šalys tęsia karą Ukrainoje. Deklaracija išplatinta tarptautinėms sporto šakų federacijoms, Tarptautiniam olimpiniam komitetui.

Taip pat Lietuva siūlė kviesti nacionalines sporto federacijos ir sportininkus imtis aktyvesnių veiksmų, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės ir europinės vertybės, kad būtų laikomasi gero valdymo principų priimant sprendimus dėl tarptautinių sporto renginių organizavimo. 

Kviesdama ES sporto ministrus išlaikyti tvirtą vertybinę poziciją, Lietuva paragino kitas šalis pritarti pozicijai, kad Rusijos ir Baltarusijos sportininkams nebūtų leista dalyvauti tarptautiniuose sporto renginiuose, organizuojamuose ES. Šią poziciją palaikė Latvijos, Estijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Airijos, Belgijos atstovai. 

Ministrų diskusijoje visos valstybės narės pabrėžė paramą ir solidarumą su Ukraina.