Tęsiama parama ukrainiečių studentams – jų studijas Lietuvoje kofinansuos valstybė

Tęsiama parama ukrainiečių studentams – jų studijas Lietuvoje kofinansuos valstybė

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija tęsia paramą Lietuvoje studijuoti pasirinkusiems Ukrainos karo pabėgėliams – 350 ukrainiečių studentų bakalauro ir vientisosios studijos bus iš dalies finansuojamos valstybės lėšomis, o kitą dalį padengs valstybinės aukštosios mokyklos. Ukrainiečiams numatytos ir stipendijos.

2023–2024 m. m. ukrainiečių pirmakursių studijoms Lietuvoje iš viso skiriama beveik 643 tūkst. eurų.

„Matome poreikį ir toliau teikti valstybės pagalbą nuo karo bėgantiems ir Lietuvoje įsikūrusiems ukrainiečiams, įskaitant ir būsimus valstybinių aukštųjų mokyklų studentus. Nors čia atvykstančių ir į mūsų aukštąsias mokyklas stojančių ukrainiečių srautas mažėja, palyginus su praėjusiais metais, ne visi dar gali grįžti į tėvynę. Jiems reikalinga ir papildoma finansinė parama pragyvenimui, todėl numatome skirti ir stipendijas, kad ukrainiečiai galėtų sėkmingai studijuoti Lietuvoje“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.

Valstybė aukštosioms mokykloms, priimsiančioms ukrainiečių studentus, apmokės 60 proc. jų norminės studijų kainos, o likusią kainos dalį padengs pačios aukštosios mokyklos.

Ukrainiečiams, studijuosiantiems Lietuvos valstybinėse aukštosiose mokyklose, kas mėnesį bus skiriamos ir 300 eurų stipendijos pagrindiniams jų pragyvenimo poreikiams padengti bei studijų reikmėms naudojamoms priemonėms įsigyti.

Čia studijuoti norintys ukrainiečiai turi atitikti stojimo reikalavimus. Vidurinį išsilavinimą įgijusiesiems Lietuvoje reikia turėti brandos atestatą ir išlaikytus du valstybinius brandos egzaminus arba brandos atestatą ir išlaikytą Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamą stojamąjį testą. Ukrainiečiams, vidurinį išsilavinimą įgijusiems tėvynėje, reikia turėti brandos atestatą ir išlaikytą Ukrainos stojamąjį testą.

Priėmimo į aukštąsias mokyklas metu prioritetas teikiamas Lietuvoje brandos atestatus įgijusiems ukrainiečių abiturientams.

Ukrainiečiai, siekiantys valstybės paramos studijoms Lietuvoje, prašymus priimti studijuoti gali teikti tiesiogiai vienai ar kelioms aukštosioms mokykloms ir dalyvauti jų paskelbtuose konkursuose.

Praėjusias mokslo metais Lietuvoje į bakalauro studijas priimta beveik 800, į magistrantūros – apie 220 ukrainiečių. 13 ukrainiečių priimta į doktorantūros, 4 – į rezidentūros studijas.