Užsienio reikalų ministerija įteikė notą dėl nepriimtino Baltarusijos požiūrio į branduolinės saugos užtikrinimą

Užsienio reikalų ministerija įteikė notą dėl nepriimtino Baltarusijos požiūrio į branduolinės saugos užtikrinimą

Užsienio reikalų ministerija įteikė notą Baltarusijos užsienio reikalų ministerijai pabrėždama, kad Baltarusijos selektyvus požiūris į branduolinės saugos užtikrinimą yra nepriimtinas. Reaguojant į informaciją, kad Baltarusija pradėjo antrojo branduolinės jėgainės energijos bloko energetinį paleidimą ir didina jo galią iki 100 procentų, Užsienio reikalų ministerija ragina Baltarusiją neeksploatuoti antrojo bloko, kol nėra išspręstos identifikuotos saugos problemos, įgyvendintos reikiamos saugos gerinimo priemonės ir nėra griežtai laikomasi tarptautinių branduolinės saugos bei aplinkosaugos standartų ir reikalavimų.

Pasirinkdama Astravo aikštelę Baltarusija nevertino Lietuvos gyventojų tankumo ir pasiskirstymo bei galimo neigiamo tarpvalstybinio poveikio aplinkai, gyventojams, neužtikrino tinkamo visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmimo procese.

Notoje Lietuva pabrėžia, kad Baltarusija nėra įgyvendinusi ENSREG ekspertų „streso testų“ rekomendacijų, atlikusi didelio komercinio lėktuvo sudužimo poveikio vertinimo, nepateikė informacijos, reikalingos galimo Baltarusijos AE poveikio Lietuvai tikslesniam vertinimui atlikti, nesprendžia Lietuvos keliamų klausimų dėl seisminių aspektų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro saugojimo bei laidojimo įrenginių Baltarusijoje išdėstymo, galimų aplinkosauginių problemų, susijusių su Neries vandens panaudojimu Baltarusijos AE reaktoriams aušinti.

Lietuva reikalauja skaidrios komunikacijos, siekiant informuoti visuomenę ir suinteresuotas šalis apie realią padėtį Baltarusijos atominėje elektrinėje, incidentus objekte, įskaitant avarijas ir neįprastus įvykius. Griežtai reikalaujama stabdyti Baltarusijos AE veiklą, kol nebus išspręstos visos tarptautinių misijų ir peržiūros procesų metu nustatytos branduolinės saugos problemos.