Užsienio reikalų ministerija stiprina bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais

Užsienio reikalų ministerija stiprina bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais

Sausio 16 dieną Užsienio reikalų ministerijoje  vyko apskritojo stalo diskusija su Lietuvos universitetų, Švietimo, mokslo ir sporto misterijos, Migracijos departamento ir kitų institucijų atstovais, kurios metu renginio dalyviai buvo supažindinti su studentų ir absolventų karjeros Užsienio reikalų ministerijos sistemoje galimybėmis. Taip pat diskutuota akademinio bendradarbiavimo, tarptautinių partnerysčių skatinimo klausimais, kalbėta apie studentų iš užsienio bei diasporos pritraukimo į Lietuvos universitetus perspektyvas, aptarti kylantys iššūkiai.

Užsienio reikalų ministerija, ieškodama naujų būdų suteikti galimybę įvairių specialybių studentams įsitraukti į užsienio politikos pažinimą, siekdama praturtinti ekspertines žinias įvairiose srityse, toliau gilina ministerijos ir akademinės bendruomenės dialogą.

„Ieškome naujų formų, kurios atvertų duris tolesniam abipusiam sistemingam bendradarbiavimui – būtų prasmingos ir vertingos tiek ministerijai, tiek Lietuvos universitetams, siekiame padėti universitetams pritraukti diasporos ir užsienio studentų, konstruktyviai spręsti iškylančius klausimus“, – pabrėžė Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Inga Černiuk. Į renginio dalyvius kreipėsi ir Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Justas Nugaras.

Sėkmingas bendradarbiavimas su Lietuvos universitetais įgyvendinamas įvairiomis formomis – studentai atlieka praktiką Užsienio reikalų ministerijoje ir diplomatinėse atstovybėse, įsidarbina pagal Jaunųjų talentų programą, dalyvauja mentorystės programose, rengiami geriausių magistro darbų konkursai, dalinamasi ekspertine patirtimi, vykdomi istoriniai tyrimai, organizuojamos ilgalaikės parodos.

Užsienio reikalų ministerija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su dešimčia Lietuvos universitetų ir aukštųjų mokyklų.