Vaiko globa: ką svarbu žinoti 2024 metais?

Vaiko globa: ką svarbu žinoti 2024 metais?

Nuo 2024 metų pradžios indeksavus bazinės socialinės išmokos dydį, padidėjo globos (rūpybos) išmoka globojamiems (rūpinamiems) vaikams ir besimokantiems ar studijuojantiems buvusiems globotiniams. Globos (rūpybos) išmokos dydis priklauso nuo vaiko amžiaus ir jo poreikių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena kokia valstybės pagalba gali pasinaudoti žmonės, pasiryžę svarbiai misijai, – suteikę namų šilumą be tėvų globos likusiems vaikams.

„Augti šeimos aplinkoje yra didžiausias vaikų poreikis. Dėl įvairių priežasčių tėvų globos netekę vaikai ne tik turi teisę augti kitoje jiems draugiškoje, saugioje aplinkoje, bet ir būti materialiai aprūpinti. Tikimės, kad didesnė parama globojamiems vaikams pagerins kasdienes jų gyvenimo sąlygas ir daugiau šeimų ryšis tapti globėjais, ypač vyresnių vaikų“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Padidėjo globos (rūpybos) išmoka

Nuo šių metų pradžios, padidinus bazinės socialinės išmokos dydį nuo 49 iki 55 eurų, padidėjo globos (rūpybos) išmoka šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams ir besimokantiems ar studijuojantiems buvusiems globotiniams (rūpintiniams). Vaikams iki 6 metų šiemet skiriama 286 eurų globos (rūpybos) išmoka per mėnesį (palyginti su praeitais metais, ji padidėjo 31 euru), vaikams nuo 6 iki 12 metų – 330 eurų (padidėjo 36 eurais), vaikams nuo 12 iki 18 metų, vaikams su negalia, nepriklausomai nuo jų amžiaus, bei buvusiems globotiniams (rūpintiniams) iki 24 metų, kurie mokosi ar studijuoja, – 357,5 eurų (padidėjo 39 eurais).

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas

Kai vaikas yra globojamas šeimoje, šeimynoje ar globos centre (pas budintį globotoją), tuomet vaiko globai (rūpybai) užtikrinti kas mėnesį šiemet bus mokamas 220 eurų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, praeitais metais jis buvo 196 eurai. Kitaip nei globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas yra skirtas būtent vaiko globėjui (rūpintojui) ir yra mokamas kol vaikas yra globojamas (rūpinamas).

Pasibaigus vaikų globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos, globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo mokėjimas buvusiam globėjui (rūpintojui) yra pratęsiamas, kai buvęs globotinis (rūpintinis) lieka gyventi pas buvusį globėją (rūpintoją), yra jo išlaikomas ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki buvusiam (globotiniui) sukaks 23 metai.

Planuojama, kad globos (rūpybos) išmoką šiemet gaus apie 7,9 tūkst. vaikų, globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą – apie 5,9 tūkst. globėjų (rūpintojų).

Vaiko laikinosios priežiūros išmoka

Vaiko laikinosios priežiūros išmoka mokama tais atvejais, kai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovai nustato vaikui apsaugos poreikį ir jis laikinai prižiūrimas ar apgyvendinamas pas giminaičius ar kitus emociškai su vaiku susijusius asmenis.

Vaiko laikinosios priežiūros išmokos dydis šiais metais padidėjo 36 eurais ir siekia 330 eurų per mėnesį už vieną vaiką, bet konkretus sumos dydis priklauso nuo to, kiek ilgai vaikas prižiūrimas.

Vienkartinė išmoka įsikurti

Kai globojamas (rūpinamas) vaikas sulaukia pilnametystės arba kai globa (rūpyba) pasibaigia dėl jo emancipacijos, taip pat dėl santuokos sudarymo, tuomet jam skiriama 4125 eurų dydžio vienkartinė išmoka įsikurti savarankiško gyvenimo pradžiai, kuri šiemet padidėjo 450 eurų. Ši išmoka nėra mokama grynaisiais pinigais, o gali būti panaudota būstui pirkti, būsto nuomai, paskolai už būstą, baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti ir kt. Dėl vienkartinės išmokos įsikurti skyrimo į savo gyvenamosios vietos savivaldybę galima kreiptis iki asmeniui sukanka 25 metai.

Išmokos globojant vaiką, kurios sutampa su išmokomis vaikui gimus

Vaiko globėjams (rūpintojams) ar globojamiems (rūpinamiems) vaikams taip pat gali priklausyti išmokos, kurios sutampa su išmokomis vaikui gimus: motinystės išmoka, vaiko priežiūros išmoka, vienkartinė išmoka vaikui, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmoka vaikui (vaiko pinigai), kuri mokama kiekvienam vaikui, taip pat papildoma išmoka prie vaiko pinigų, kuri mokama vaikams su negalia, taip pat gausioms ir nepasiturinčioms šeimoms.

Daugiau informacijos apie išmokas globojant vaiką, kurios sutampa su išmokomis vaikui gimus galima rasti čia: http://inx.lv/DJIM