Viceministras E. Giedraitis: danų patirtis stiprinant ekologiškų maisto produktų rinką naudinga Lietuvai

Viceministras E. Giedraitis: danų patirtis stiprinant ekologiškų maisto produktų rinką naudinga Lietuvai

Danija pirmauja pagal ekologiškų produktų dalį bendroje maisto prekių rinkoje. Kaip šiai šaliai pavyko tapti pavyzdžiu kitoms pasaulio valstybėms, Kopenhagoje domėjosi žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis. Susitikimuose su Danijos maisto, žemės ūkio ir žvejybos ministerijos, Danijos žemės ūkio ir maisto tarybos bei asociacijos „Organic Denmark“ atstovais pagrindinis dėmesys buvo skirtas ekologiškų produktų gamintojų ir vartotojų partnerystės puoselėjimui, trumpų tiekimo grandinių bei ekologiško viešojo maitinimo plėtrai.

Danijos maisto, žemės ūkio ir žvejybos ministerijoje viceministras ir Lietuvos Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) specialistai domėjosi gerąja šios valstybės praktika skatinant vietinę ekologiškų maisto produktų rinką. Aptarta nacionalinė parama, programos, vykdomos ekologiniam maitinimui aktyvinti, Danijos žemės ūkio bei konsultavimo ir sertifikavimo  sistema. Danijos ministerijos atstovai pristatė parengtus teisės aktus ir strategijas, veiksmus, kurių imtasi siekiant skatinti visuomenę vartoti ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus, kad būtų kuriama didelė ekologiškų produktų pasiūla ir paklausa.

„Danija dabar yra pavyzdys visai Europai, kaip gali suklestėti ekologiškas viešasis maitinimas. Tam prireikė laiko ir visų grandžių indėlio, o dabar ši šalis gali pasigirti turinti beveik pusketvirto tūkstančio viešojo maitinimo vietų, paženklintų specialiais sertifikuoto ekologiško viešojo maitinimo ženklais“, – sako žemės ūkio viceministras E. Giedraitis.

Neseniai Lietuvoje įsigaliojusi nauja, moderni ir nesudėtingai įgyvendinama ekologiško viešojo maitinimo įstaigų sertifikavimo tvarka yra parengta remiantis gerąja kitų užsienio šalių, daugiausia – Danijos, patirtimi. Dabar Danijoje ekologiškų produktų rinkoje dalis sudaro apie 12,5 procentų, o šalies tikslas iki 2030 metų pasiekti 30 procentų.

Danijos žemės ūkio ir maisto taryboje viceministras kartu su ŽŪM, „Ekoagros“ atstovais ir ūkininkais ir jų atstovais susipažino su Danijos patirtimi skatinant ir remiant ekologinę gamybą bei ekologiškų produktų vartojimą. Keturiasdešimt metų vykęs ekologinis judėjimas davė rezultatų. Ypač efektyvi buvo 1995 metais priimta ekologinės gamybos veiksmų programa, kai 2014 metais pateikus ekologiškus produktus mažų kainų prekybos tinklui tokių produktų vartojimas šovė į viršų ir toks išsilaikė iki dabar.

Ekologinei rinkai bei trumpoms tiekimo grandinėms buvo skirtas ir kitas susitikimas su asociacijos „Organic Denmark“ atstovais. Diskutuota apie tai, kokią įtaką ekologiškos produkcijos gamybai bei tiekimui rinkai ir paklausai gali daryti įvairios ekologijos idėjas propaguojančios asociacijos, įmonės ir noras bendradarbiauti.  Aptarta, kaip šioje šalyje veikia prekyba trumpų grandinių principu, kaip ši asociacija prisideda prie tokių grandinių skatinimo.

„Organic Danmark“ sėkmingai subūrė visą ekologinį sektorių Danijoje, asociacija siekia, kad iki 2030-ųjų 30 proc. žemės ūkio naudmenų būtų ekologiniai plotai, o 30 proc. suvartojamo maisto – ekologiškas.

73 proc. danų ekologiškus žemės ūkio produktus perka kiekvieną savaitę. Toks ekologiškos produkcijos vartojimo stabilumas, anot asociacijos atstovų, priklauso nuo valstybės kontrolės, aukšto pasitikėjimo lygio bei pristatymo patikimumo, inovacijų.

Ši nevyriausybinė asociacija, kurios nariai – ūkininkai, perdirbėjai, prekybininkai ir vartotojai – susitikime siūlė bendradarbiauti, dalytis patirtimi, vykdyti bendrus projektus.

„Tikimės, kad danų patirtis paskatins naujoves ir Lietuvoje, pritaikius ją didintų ekologiškų produktų vartojimą ir siekį, kad tokie produktai atsidurtų kiekvieno lietuvio pirkinių krepšelyje. Kartu su Žemės ūkio ministerijos komanda ir socialiniais partneriais tikime, kad geriau vieną kartą pamatyti, nei dešimt kartų išgirsti, o geri pavyzdžiai užkrės, užves ant kelio ir suteiks pasitikėjimo Lietuvos ekologinių produktų rinkos dalyviams“, – sako žemės ūkio viceministras E. Giedraitis.