Viceministras R. Skaudžius: ugdymo turinio atnaujinimas turi tęstis, atlikta daug pasirengimo darbų

Viceministras R. Skaudžius: ugdymo turinio atnaujinimas turi tęstis, atlikta daug pasirengimo darbų

Nuotr. ŠMSM Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuojame pasitarime dalyvavę mokyklų vadovų, mokytojų, mokinių atstovai sutarė dėl esminio principo – ugdymo turinio atnaujinimo negalima stabdyti.

Susitikime buvo  aptartas pasirengimas naujiems mokslo metams, daugiausia dėmesio skirta atnaujintam ugdymo turiniui ir ką dar reikia padaryti iki rugsėjo, ruošiantis nelyginėse klasėse dirbti pagal atnaujintas ugdymo programas.

„Aptarėme ir dar kartą fiksuojame, kad atnaujintos programos į mokyklas ateina nuo rugsėjo pirmosios“, – po susitikimo pažymėjo švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius.

Pasitarime dalyvavęs švietimo skyriaus vedėjų asociacijos valdybos narys, Mažeikių švietimo skyriaus vedėjas, Apolinaras Stonkus pabrėžė, kad jau įdėta daug darbo ruošiantis dirbti pagal atnaujintas programas. Jam pritarė ir Prienų švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas: „Dabar svarbu pabaigti padaryti darbus, kad būtume tinkamai pasirengę“.

Kaip sakė Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė, labai svarbu, kad bus ilgalaikiai planai skirtingiems mokomiesiems dalykams bei klasėms, pagal kuriuos galima dėliotis pasiekimus ir kompetencijas, – juos turint programos tapo lengviau suprantamos.

Rengiami vadovėliai, formuojamas užduočių bankas

Pasitarimo metu Nacionalinės švietimo agentūros atstovai pristatė artimiausius darbus, kurie padėtų mokykloms geriau pasirengti nuo rugsėjo dirbti pagal atnaujintas programas. Vienas iš aktualiausių klausimų – skaitmeninės mokymo priemonės ir vadovėliai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šiais metais papildomai skiria 8,5 mln. Eur mokykloms įsigyti vadovėlių.

Leidyklos atnaujins 94 vadovėlius 1-12 klasėms: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos mokslų, geografijos, istorijos, biologijos, fizikos, ekonomikos ir verslumo, užsienio kalbos, informatikos. Taip pat bus parengti 52 nauji vadovėliai lietuvių kalbai ir literatūrai, istorijai, matematikai, geografijai, biologijai, gamtos mokslams, visuomeniniam ugdymui, astronomijai, fizikai, ekonomikai ir verslumui mokyti. Vadovėliai mokyklas pasieks palaipsniui, iki rugsėjo leidyklos numato išleisti apie 60 vadovėlių.

Kadangi ugdymo turinys nėra visiškai naujas, o tik atnaujintas, dalis temų liko tokios pačios, joms mokyti tinka ir anksčiau leisti vadovėliai. „Ne visų senų vadovėlių reikia atsisakyti, nes atnaujinto turinio esmė – ne tai, ko mokome, o kaip mokome“, – pabrėžė Utenos švietimo centro direktorė V. Bujanauskienė.

Vadovėlių duomenų bazėje skelbiama informacija apie leidyklų naujai išleistus vadovėlius pagal atnaujintas ugdymo programas.

Taip pat rengiamos skaitmeninės mokymo priemonės šalia jau dabar turimų daugiau kaip 100 priemonių. Formuojamas skaitmeninių užduočių bankas, kuriuo naudodamiesi mokytojai galės susikurti užduočių rinkinius, atliepiančius klasės, pamokos ar temos poreikius.

Visa metodinė medžiaga – atnaujintame švietimo portale

Švietimo portale www.emokykla.lt mokytojai vienoje vietoje gali rasti interaktyviai pateiktas atnaujintas ugdymo programas, rekomendacijas, metodikas bei skaitmenines mokymo priemones, suskirstytas pagal programas, dalykus ir klases. Taip pat portalas nuolat papildomas parengtais ilgalaikiais planais. Šiuo metu yra paskelbta apie 80 planų pavyzdžių skirtingiems mokomiesiems dalykams bei klasėms. Planuojama, kad palaipsniui bus pateikta dar apie 1­00 pavyzdžių.

Skelbiami tarpinių patikrinimų užduočių pavyzdžiai

Dabartiniai dešimtokai kitais mokslo metais mokysis pagal atnaujintą vidurinio programą ir, kaip numatoma, laikys tarpinius patikrinimus. Pasak Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko, mokyklų vadovai pasiryžę rengti tarpinius patikrinimus.

„Moksleiviai palaiko tarpinių patikrinimų idėją, nes sudaroma galimybė pasitaisyti per antrąjį patikrinimą, iki šiol to nebuvo – juokaujant galima sakyti, kad iki šiol buvo ir yra galimybė pasitaisyti per antrą egzamino valandą“, – sakė Lietuvos moksleivių sąjungos viceprezidentas Emilis Mikulskis.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga kėlė klausimą dėl galimybės tarpinius patikrinimus atidėti bent vieneriems metams arba juos per ateinančius metus visuotinai išbandyti.

Tarpiniai patikrinimai bus brandos egzamino dalis, sudarys 40 proc. egzamino įvertinimo. Patikrinimai leis mokiniams sukaupti dalį baigiamojo vertinimo. Per tarpinį patikrinimą surinktų 35 ir daugiau taškų gali užtekti tam, kad valstybinis egzaminas būtų išlaikytas dar neperžengus IV gimnazijos klasės slenksčio, tereikės ateiti į brandos egzaminą.

„Dėkoju visiems už išsakytas pastabas ir pasiūlymus dėl vienuoliktokų pasiekimų tarpinio patikrinimo. Tikiuosi, kad pasirengimas jiems vyks taip, kaip suplanuota, visų tarpinių patikrinimų užduočių pavyzdžiai bus paskelbti iki naujų mokslo metų pradžios. Dar reikia įvertinti matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros tarpinių patikrinimų užduočių išbandymo rezultatus. Girdime istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų bendruomenių keliamus klausimus dėl tarpinių patikrinimų starto. Manau, visi sutariame, kad tarpiniai patikrinimai gali prasidėti jau nuo kitų mokslo metų, tačiau išsiskiria nuomonės dėl to, kokią reikšmę jie turi turėti: sudaryti 40 proc. egzamino įvertinimo, kaip numatyta, sudaryti mažesnę dalį egzamino įvertinimo ar tiesiog būti išbandyti. Čia reikės dar rasti geriausią sprendimą, atliepiantį mokinio poreikius“, – sakė viceministras R. Skaudžius.

Nacionalinė švietimo agentūra parengė ir jau mokyklose išbandė lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos tarpinių patikrinimų užduočių pavyzdžius. Bendrojo ir išplėstinio kurso užduočių pavyzdžiai, parengti pagal atnaujintų bendrųjų programų reikalavimus, viešai prieinami informacinėje testavimo sistemoje BETA (https://beta.etestavimas.lt). Kitų mokomųjų dalykų tarpinių patikrinimų ir egzamino užduočių pavyzdžiai taip pat yra rengiami ir bus paskelbti iki rugsėjo.

Balandį Nacionalinė švietimo agentūra vykdė pirmąjį – lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros – vienuoliktokų tarpinį patikrinimą.  Lenkų mokomąja kalba besimokantys vienuoliktokai pirmieji laikė tarpinį patikrinimą, nes nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mokyklose įgyvendinama atnaujinta lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros programa.  Beveik pusė visų tarpiniame patikrinime balandžio 19 d. dalyvavusių mokinių į pagrindinę valstybinių brandos egzaminų sesiją ateis jau žinodami, kad yra surinkę minimalų taškų skaičių, reikalingą išlaikyti egzaminą.

Ruošiamasi antrus metus

Nuo rugsėjo mokyklose bus pradėtas diegti atnaujintas ugdymo turinys: nelyginių klasių mokiniai mokysis pagal atnaujintas ugdymo programas, lyginėse klasėse bus tęsiamos ir užbaigiamos dabartinės programos. Pagal atnaujintas chemijos ir fizikos programas mokytis ir aštuntokai – to pageidavo šių dalykų mokytojų asociacijos.

2024–2025 mokslo metais visos klasės dirbs pagal atnaujintas programas.

Šiais mokslo metais pagal atnaujintas programas mokosi priešmokyklinukai ir lenkų gimtosios kalbos besimokantys III klasės gimnazistai.

Pasirengimas diegti atnaujintas ugdymo programas vyksta nuo 2022 m.