VšĮ „Ekoagros“ nuo 2024 metų pradžios vykdys daugiau funkcijų

VšĮ „Ekoagros“ nuo 2024 metų pradžios vykdys daugiau funkcijų

Nuo 2024 metų pradžios viešoji įstaiga „Ekoagros“ pradeda vykdyti funkcijas, susijusias su eksporto skatinimu, parodų organizavimu ir intervenciniais pirkimais. Jas „Ekoagros“ įgaliojo vykdyti Vyriausybė, kai buvo nuspręsta pertvarkyti VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą į naują biudžetinę įstaigą – Žemės ūkio agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos.

Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos vykdys visas iki tol VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai priskirtas funkcijas, išskyrus „Ekoagros“ deleguotąsias.

Tad nuo naujųjų metų VšĮ „Ekoagros“organizuos ir administruos žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo priemones ir programas, administruos valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui priemones.

Naujų funkcijų atsiradimas neturės įtakos „Ekoagros“ pagrindinės veiklos, susijusios su ekologinės žemės ūkio ir maisto produktų bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą / nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų, auginimo, gamybos ir (ar) perdirbimo sertifikavimu, vykdymui ir įkainiams.

Naujos funkcijos VšĮ „Ekoagros“ perduotos su visu joms vykdyti reikalingu finansavimu, o jas atliks atskiras šios įstaigos padalinys – filialas.