Vyriausybė patvirtino Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai 2027 m. veiksmų planą

Vyriausybė patvirtino Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai 2027 m. veiksmų planą

Sausio 10 dieną Vyriausybė patvirtino Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos (ES) Tarybai 2027 metais veiksmų planą, kurį Vyriausybės posėdyje pristatė užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

„Artimiausiais metais pirmininkavimas ES Tarybai bus vienas iš svarbiausių tarptautinių Lietuvos įsipareigojimų. Sėkmingas pirmininkavimas leidžia atliepti ambicingus valstybės interesus Europos Sąjungoje, priimant bendrus ES sprendimus. Šis pusmetis išties reikšmingai paveiks Lietuvos reputaciją ir įvaizdį, bendradarbiavimą su partneriais Europoje. Jau dabar būtina nuosekliai ir kruopščiai ruoštis Lietuvos pirmininkavimui. Tai įrodė Lietuvos patirtis 2013 metais bei kitų valstybių narių geroji praktika, kuria remiamasi Veiksmų plane“, – sakė G. Landsbergis.

Vyriausybės patvirtintame Veiksmų plane numatoma, kokius veiksmus, Lietuvai rengiantis pirmininkauti ES Tarybai, nuo 2024 metų atliks atsakingos valstybės institucijos ir įstaigos. Šio Veiksmų plano tikslas – užtikrinti optimalų valstybės pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai procesą ir sklandų visų valstybės institucijų darbą, taip pat planuoti 2025–2027 m. pirmininkavimo biudžetą. Veiksmų planas nubrėžia veiksmus penkiose srityse: išskirtos konkrečios užduotys dėl Lietuvos pirmininkavimo komandos formavimo, biudžeto sudarymo ir viešųjų pirkimų, pirmininkavimo politinės programos sudarymo, renginių organizavimo ir komunikavimo.

Lietuva ES Tarybai – vienai iš svarbiausių ES teisėkūros institucijų – pirmininkaus jau antrąjį kartą (pirmąkart pirmininkavo 2013 m. antrąjį pusmetį). Pagal 2016 metų ES Tarybos sprendimą, Lietuva pirmininkaus nuo 2027 m. sausio 1-osios iki birželio 30 dienos. Pusę metų Lietuva bus Europos dėmesio centre: Briuselyje mūsų šalies atstovai pirmininkaus 17 skirtingų ES Tarybų bei 160 darbo grupių įvairiose srityse (nuo kosmoso tematikos iki sveikatos apsaugos sprendimų), atstovaus ES Tarybai santykiuose su ES institucijomis ir užsienio valstybėmis.

Kaip ir 2013 metais, pirmininkavimo Trejetą Lietuva sudarys su Airija, kuri pirmininkaus ES Tarybai pusmetį prieš Lietuvą, ir su Graikija, kuri pirmininkaus po Lietuvos. Trejeto valstybės užtikrins sprendimų tęstinumą – įgyvendins bendrą 18 mėnesių pirmininkavimo programą.

Pirmininkavimas ES Tarybai vyksta rotacijos principu: pirmininkaujanti valstybė keičiasi kas šešis mėnesius. Šiuo metu ES Tarybai jau 13-ą kartą pirmininkauja Belgija, kuri dar 1958 metais tapo pirmąja pirmininkavusia valstybe.