Paskelbtos praktinės gairės ekonominės veiklos vykdytojams, kurios padės nustatyti bandymus apeiti sankcijas

Bendradarbiaudamos tarpusavyje penkios pasienio valstybės – Estija, Latvija, Lietuva, Suomija ir Lenkija – parengė bendras praktines gaires ekonominės veiklos vykdytojams, kurios padės aptikti sankcijų apėjimo atvejus ir užkirsti kelią tokiems bandymams.

Reaguodama į Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, Europos Sąjunga (ES) per pastaruosius 15 mėnesių patvirtino precedento neturinčių ribojamųjų priemonių paketus. Pirmą kartą ES nustatė tokio masto ir apimties sankcijas, kurių veiksmingą taikymą užtikrina visi – piliečiai, ekonominės veiklos vykdytojai ir valstybės institucijos.

Sankcijų taikymą sunkina ne tik didelė jų apimtis ir sudėtingumas, bet ir daugybė bandymų apeiti ribojamąsias priemones, ypač per trečiąsias šalis. Didžiausias individualiųjų sankcijų taikymo iššūkis yra sudėtingos įmonių struktūros ir slaptieji sandoriai, kai tikrieji nuosavybės savininkai „slepiami“ įmonių struktūrose, kurios įsikūrusios tikslinėse jurisdikcijose. Sektorinių sankcijų atveju trečiosios šalys ir ES subjektai pasitelkiami bandant apeiti eksporto ir importo draudimus, nuslėpti produkto kilmę ir sumažinti vertę (pvz. prabangos prekių), taip pat pakeisti prekių kombinuotosios nomenklatūros kodą.

Ekonominės veiklos vykdytojų vaidmuo užtikrinant sankcijų vykdymą yra nepaprastai svarbus

Paskelbtos praktinės gairės padės ekonominės veiklos vykdytojams tinkamai įgyvendinti ES sankcijas, nustatyti sankcijų apėjimo atvejus ir užkirsti jiems kelią. Gairėse nurodoma, kaip atlikti tinkamą rizikos vertinimą, identifikuoti savo klientų ir verslo partnerių galimą pažeidžiamumą sankcijoms. Tinkamas rizikos vertinimas padės ekonominės veiklos vykdytojams užtikrinti, kad nebus dalyvaujama draudžiamos prekybos sandoriuose su subjektais, kuriems taikomos sankcijos, arba jiems atstovaujančiais subjektais, taip pat padės nustatyti atvejus, kada gali būti siekiama pakeisti produkto kilmės šalį arba netiesiogiai importuoti draudžiamas prekes ir technologijas iš Rusijos.

Ekonominės veiklos vykdytojai privalo itin atidžiai stebėti, ar prekės nėra naudojamos Rusijos karinei agresijai prieš Ukrainą remti, ar neprisideda prie Rusijos pramonės pajėgumų didinimo. Europos Komisija yra paskelbusi produktų, kurių eksporto ir reeksporto prevencija yra prioritetinė, sąrašus[1][2]. Ekonominės veiklos vykdytojai, gaminantys ar perparduodantys šias prekes, turi itin atidžiai vertinti galutinį prekių vartotoją ir nustatyti paskirties šalį.

Ekonominės veiklos vykdytojai apie nustatytus sankcijų apėjimo atvejus turėtų pranešti atsakingoms institucijoms

Sankcijų vengimas ir pagalba siekiantiems jas apeiti yra draudžiama veikla pagal sankcijų reglamentus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, už kurią gali būti taikoma administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.

Paskelbtos praktinės gairės nėra įpareigojamosios teisiniu požiūriu. Vis dėlto kiekvienam ekonominės veiklos vykdytojui rekomenduojama jomis vadovautis siekiant veiksmingai užkardyti sankcijų apėjimą ir vengimą, taip pat įgyvendinti atitinkamas sankcijų rizikos mažinimo priemones.

Nuoroda į praktines gaires: 2023_07_17 Praktinės gairės ekonominės veiklos vykdytojams_sankcijų apėjimas.pdf (urm.lt)