Europos Komisija skyrė beveik 10 mln. eurų Lietuvos pabėgėlių priėmimo sistemai stiprinti

Europos Komisija skyrė beveik 10 mln. eurų Lietuvos pabėgėlių priėmimo sistemai stiprinti

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su partneriais – Pabėgėlių priėmimo centru, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Tauragės rajono ir Panevėžio miesto savivaldybės administracija – laimėjo Europos Komisijos skelbtą projektų atranką. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo nacionalinė 2021-2027 m. programa bus papildyta beveik 10 milijonų eurų. Projektu siekiama sustiprinti Europos Sąjungos išorinės sienos pajėgumus, užtikrinti priėmimo ir apgyvendinimo sąlygas atvykstantiems pabėgėliams.

„Migracijos situacija Lietuvoje per pastaruosius metus pakito iš esmės – susiduriame su iki šiol mūsų priėmimo sistemai nepatirtais iššūkiais. Dar 2021 m. rudenį Lietuvos institucijos įvertino sistemai kylančius iššūkius, išmoko pamokas ir parengė reformos projektą, kurio įgyvendinimui būtini įstatymų keitimai jau svarstomi Seime. Šios Europos Komisijos skiriamos papildomos investicijos yra itin svarbios, siekiant sudaryti sąlygas atsakingoms institucijoms sukurti orias sąlygas į Lietuvą atvykstantiems ir prieglobsčio ieškantiems asmenims. Lietuva turi išlikti atvira ir saugi prieglobsčio paieškantiems žmonėms,“ – sako Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Justina Jakštienė.

Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinama prieglobsčio prašytojų apgyvendinimui skirta infrastruktūra Pabėgėlių priėmimo centre ir Valstybės sienos apsaugos tarnyboje. Papildomai bus investuojama į Kybartų užsieniečių registracijos centro atnaujinimą, kad priėmimo sąlygos atitiktų galimą migracijos srauto augimą. 

Siekiant stiprinti migracijos krizių valdymą ir įgalinti Pabėgėlių priėmimo centrą aprūpinti savivaldybes humanitarine pagalba ir laikinam apgyvendinimui reikalingomis priemonėmis, Pabėgėlių priėmimo centro Ruklos padalinyje planuojama išplėsti sandėliavimo ir transportavimo infrastruktūrą. 

Prie projekto taip pat prisijungė Panevėžio miesto ir Tauragės rajono savivaldybių administracijos. Jose bus papildomai investuojama į apgyvendinimo vietų sukūrimą laikinam nuo karo ir kitų grėsmių prieglobsčio Lietuvoje ieškančių asmenų apgyvendinimui. 

„Mes turime būti pasiruošę įvairiems scenarijams. Geopolitinės įtampos regione, energetinių išteklių krizė, maisto krizė, klimato kaitos padariniai ateityje gali stipriai paveikti migracijos srautus į Lietuvą. Mūsų tikslas – pasiruošti tam iš anksto, kad kiekvienai prieglobsčio Lietuvoje ieškančiai šeimai ir asmeniui būtų užtikrintos saugios ir orios priėmimo ir apgyvendinimo sąlygos,“  – sako viceministrė Justina Jakštienė.

Projektą planuojama pradėti įgyvendinti šiemet.