Ieškoma(-s) Mokslo ir inovacijų patarėjas, dirbsiantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje

Ieškoma(-s) Mokslo ir inovacijų patarėjas, dirbsiantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje

Pexels. Ieškoma(-s) Mokslo ir inovacijų patarėja(-s) (MIP), dirbsianti(-s) Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje. Patarėja(-s) pagal darbo sutartį dirbs Lietuvos mokslo taryboje ir funkcijas atliks Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje.

Patarėja(-s) bus atsakinga(-s) už mokslu ir inovacijomis grįstų įrodymų pritaikymą ministerijos veiklose, susijusiose su švietimu, mokslu ir sportu.

Patarėjo(-s) kasdienės veiklos apims:

  • aktualių MTEPI pasiekimų ir naujovių ministerijos kompetencijos srityse stebėseną bei analizę;
  • patarimų ir siūlymų teikimą švietimo, mokslo ir sporto ministrui, remiantis MTEPI rezultatais;
  • ministerijos padalinių konsultavimą ir metodinės, ekspertinės pagalbos teikimą siekiant formuoti mokslu ir duomenimis grįstą švietimo, mokslo ir sporto sričių politiką;
  • dalyvavimą veiklose, susijusiose su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO);
  • dalyvavimą MIP tinklo (kurį sudarys ir kitose ministerijose dirbantys patarėjai) veiklose ir kt.

Su visomis MIP funkcijomis ir reikalavimais galima susipažinti čia.

Dokumentai priimami iki 2023 m. rugpjūčio 28 d.

Daugiau informacijos apie konkursą

Konkursas skelbiamas Lietuvos mokslo tarybai įgyvendinant projektą „ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ nacionalinių kontaktinių asmenų tinklo plėtra ir veiklų stiprinimas, mokslo ir inovacijų patarėjų tinklo vyriausybės institucijose sukūrimas ir įveiklinimas“. Jo metu įsteigiamos pareigybės ir darbo vietos Vyriausybės institucijose.

MIP tinklas Vyriausybės institucijose kuriamas siekiant stiprinti įrodymais grįstą viešąją politiką. Tikimasi, kad mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) rezultatų naudojimas politikos formavimo procese ne tik skatins politikus teikti mokslinių tyrimų užsakymus, bet ir priimti moksliniais įrodymais grįstus politinius sprendimus. Taip pat siekiama paskatinti aktyvesnį ministerijų dalyvavimą programos „Europos horizontas“ tarptautinėse partnerystėse ir misijose.