Ieškomas Mokslo ir inovacijų patarėjas, dirbsiantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje

Ieškomas Mokslo ir inovacijų patarėjas, dirbsiantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje

Pexels. Lietuvos mokslo taryba (LMT) kviečia kandidatuoti į Mokslo ir ir inovacijų patarėjo (-s) (MIP) poziciją. Konkursas skelbiamas įgyvendinant projektą „ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ nacionalinių kontaktinių asmenų tinklo plėtra ir veiklų stiprinimas, mokslo ir inovacijų patarėjų tinklo vyriausybės institucijose sukūrimas ir įveiklinimas“. Jo metu įsteigiamos pareigybės ir darbo vietos Vyriausybės institucijose. 

MIP pagal darbo sutartį dirbs Lietuvos mokslo taryboje ir funkcijas atliks Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje. 

Patarėjas (patarėja) ministerijoje stebės ir analizuos valstybės raidai aktualius iššūkius ir su jais susijusius MTEPI pasiekimus ir naujoves ministerijos kompetencijos srityse, teiks siūlymus ministrui, teiks ministerijos padaliniams metodinę ir ekspertinę pagalbą siekiant formuoti mokslu ir duomenimis grįstą valdymo sričių politiką, dalyvaus veiklose, susijusiose su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) ir kt.

Su visomis MIP funkcijomis ir reikalavimais galima susipažinti čia.

Dokumentai priimami iki 2023 m. rugpjūčio 28 d.

Daugiau informacijos apie konkursą

MIP tinklas Vyriausybės institucijose kuriamas siekiant stiprinti įrodymais grįstą viešąją politiką. Tikimasi, kad mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) rezultatų naudojimas politikos formavimo procese ne tik skatins politikus teikti mokslinių tyrimų užsakymus, bet ir priimti moksliniais įrodymais grįstus politinius sprendimus. Taip pat siekiama paskatinti aktyvesnį ministerijų dalyvavimą programos „Europos horizontas“ tarptautinėse partnerystėse ir misijose.