Įsigalioja ES reglamentas, skirtas apsaugoti nuo trečiųjų šalių ekonominės prievartos

Gruodžio 7 dieną Europos Sąjungos (ES) oficialiajame leidinyje paskelbtas reglamentas dėl ES ir jos valstybių narių apsaugos nuo trečiųjų šalių ekonominės prievartos (angl. EU Anti-coercion instrument). Tai yra paskutinis formalus teisės akto priėmimo žingsnis, reglamentas įsigalios po 20 dienų.

Užsienio reikalų ministras G. Landsbergis pažymėjo, kad reglamento paskelbimas taps ypač svarbiu instrumentu apsaugant ES ekonominius interesus. „Nuosekliai rėmėme šio teisės akto priėmimą, todėl džiaugiuosi, kad 2024 metus ES pasitiks stipresnė ir geriau pasirengusi apginti tiek visos ES, tiek ir bet kurios atskiros ES valstybės narės interesus“, – sakė ministras.

Šio ES teisės akto tikslas – apsaugoti ES ir jos valstybių narių interesus, suteikiant ES galimybę reaguoti į trečiųjų šalių ekonominę prievartą. Pirmiausiai bus siekiama per dialogą atgrasyti trečiąsias šalis nuo ekonominės prievartos arba nutraukti tokią prievartą, jei ji jau pradėta. Nepavykus susitarti dialogo ir derybų būdu, ES taip pat turės teisę taikyti atsakomąsias priemones.

Europos Komisija pateikė pasiūlymą sukurti naują priemonę, skirtą kovoti su trečiųjų šalių ekonomine prievarta, 2021 metais gruodžio mėnesį, Kinijai taikant ekonominį spaudimą prieš Lietuvos eksportuotojus. Lietuvos patirtis tapo precedentu, padėjusiu ES institucijoms ir valstybėms narėms greičiau sutarti dėl naujo teisės akto reikalingumo.