Kvietimas nevyriausybinėms organizacijoms teikti veiklos projektus, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Užsienio reikalų ministerijai

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas pagal patvirtintas 2024 metų prioritetines temas.

Prioritetinės temos

Valstybės biudžeto
lėšų suma

Didžiausia ir mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma

Lietuvos visuomenės europietiškos tapatybės puoselėjimas ir europietiškų vertybių sklaida

6 000 Eur

2 000–6 000 Eur

Afrikos dienos Lietuvoje: kultūrinės įvairovės pristatymas

3 000 Eur

1 000–3 000 Eur

Lotynų Amerikos ir Karibų kultūros įvairovės pristatymas Lietuvos visuomenei

3 000 Eur

1 000–3 000 Eur

Indijos ir Ramiojo vandenynų regiono pristatymas Lietuvos visuomenei, supažindinimas su šio regiono pasiekimais mokslo, technologijų, švietimo, kultūros srityse

4 000 Eur

1 000–4 000 Eur

Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų žinomumo Lietuvoje didinimas

30 000 Eur

2 000–15 000 Eur

Ryšių su valstybėmis – strateginėmis Lietuvos partnerėmis stiprinimas organizuojant kultūrinius ir istorinius renginius Lietuvoje

3 000 Eur

1 500–3 000 Eur

Kultūriniai ir istorinės atminties projektai, susiję su 2024 m. – atmintinais diplomatų Lozoraičių metais

7 000 Eur

3 000–7 000 Eur

Visuomenės atsparumo dezinformacijai ir hibridinėms grėsmėms stiprinimas

12 000 Eur

5 000–12 000 Eur

Gebėjimų atpažinti išmanųjį vaizdo klastojimą (angl. deepfakes) ir visuomenės atsparumo su juo susijusioms grėsmėms ugdymas

12 000 Eur

5 000–12 000 Eur

Valstybės ir diasporos ryšio ir partnerystės stiprinimas:

1. Lietuvos diasporos pilietiškumo stiprinimas, skatinant įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą ir grįžimą į Lietuvą;

2. Lietuvos visuomenės informavimas apie diasporos indėlį kuriant gerovę Lietuvoje.

30 000 Eur

3 000–7 000 Eur

Kvietimas teikti projektus skelbiamas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, atrankos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2022 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-43.

Projektų paraiškos priimamos iki 2024 m. sausio 26 d. (jei dokumentai siunčiami paštu, nurodyta pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų kvietime nurodyta  priėmimo diena).

Teikiant projektą reikia nurodyti prioritetinę temą, pagal kurią projektas yra teikiamas. 

Atrankai turi būti pateikta nustatytos formos projekto paraiška (nuostatų 1 priedas).

Kartu su paraiška turi būti pateikiamas dokumentas, įrodantis pareiškėjo teisę atstovauti organizacijai, jeigu paraišką teikia ne organizacijos vadovas.

Paraiškos teikiamos elektroniniu paštu [email protected] arba paštu adresu: Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamentui, J. Tumo-Vaižganto 2, 01108, Vilnius.

Ministerija gali finansuoti ne daugiau kaip 80 proc. numatomų projekto įgyvendinimo išlaidų. Projekto paraiškoje yra pateikta informacija apie kitus finansavimo šaltinius.

Užsienio reikalų ministerija pasilieka teisę keisti projektų paraiškų priėmimo terminą ir skelbti naujus konkursus. Kilus papildomų klausimų, prašome kreiptis el. paštu [email protected].