JT Pabėgėlių agentūra ypač vertina valstybės ir NVO susitelkimą priimant Ukrainos karo pabėgėlius Lietuvoje 

JT Pabėgėlių agentūra ypač vertina valstybės ir NVO susitelkimą priimant Ukrainos karo pabėgėlius Lietuvoje 

Pradedamas įgyvendinti Lietuvos nacionalinis reagavimo į Ukrainos pabėgėlių situaciją planas, kuris suteiks galimybę Lietuvoje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms ir tarptautinių organizacijų atstovams, pritraukti daugiau lėšų siekiant prisidėti prie Lietuvos visuomenės pastangų priimant ir integruojant Ukrainos pabėgėlius. 

Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūra UNHCR jau 2022 metais pradėjo koordinuoti viso regiono veiksmus, kad būtų pasirūpinta pabėgėliais iš Ukrainos Europoje. 2023 m. prie šios bendros platformos prisijungia ir Lietuva.

Lietuvos visuomenės susitelkimas ir indėlis, siekiant sukurti saugų prieglobstį nuo karo Ukrainoje pasitraukusiems žmonėms, buvo įvertintas tarptautinių organizacijų. Nuo pat karo Ukrainoje pradžios tiek Lietuvos vyriausybė, tiek pilietinė visuomenė, tiek Lietuvos žmonės solidariai reagavo į šalyje prieglobsčio ieškančius pabėgėlius iš Ukrainos ir tvirtai laikėsi įtraukaus požiūrio, suteikiančio galimybę pabėgėliams įsidarbinti ir naudotis visomis viešosiomis paslaugomis, įskaitant sveikatos priežiūrą ir švietimą.

„Praėjus metams nuo karo Ukrainoje pradžios Lietuva nepaliauja rūpintis nuo Putino karo Ukrainoje bėgančiais žmonėmis ir sukurti tinkamas priėmimo sąlygas pabėgėliams šalyje – telkia visus įmanomus resursus, siekiant padėti Ukrainos valstybei. Nevyriausybinės organizacijos yra mūsų nepakeičiamas partneris siekiant suvaldyti šiomis dienomis Lietuvai kylančius iššūkius. Džiaugiamės matydami, kad Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūra įvertino Lietuvos valstybės ir nevyriausybinių organizacijų pastangas ir sudarė šią galimybę mūsų pilietinei visuomenei augti ir stiprėti, suteikti reikiamą pagalbą labiausiai pažeidžiamiems,“ – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. 

Lietuva yra įtraukta į išsamų 10 šalių apimantį Regioninį reagavimo į pabėgėlių situaciją dėl padėties Ukrainoje planą. Planą iš viso rengė 10 humanitarinių organizacijų – tiek JT agentūros, tiek nacionalinės NVO ir pilietinės visuomeninės organizacijos. Šiuo planu siekiama papildyti Vyriausybės vykdomas tikslines apsaugos ir paramos Lietuvoje priemones reaguojant į pabėgėlių situaciją dėl padėties Ukrainoje.

Siekdami papildyti Lietuvos vyriausybės vadovaujamą reagavimą, nevyriausybinės ir tarptautinės organizacijos Lietuvoje turės galimybę gauti daugiau lėšų reikalingų paramą svarbiausiose srityse, tokiose kaip pagrindiniai poreikiai, apsirūpinimas maistu, būstas, sveikata, apsauga ir pragyvenimo šaltinių užtikrinimas. Tikslas – teikti orumą užtikrinančią pagalbą, plėsti socialines ir ekonomines galimybes ir gerinti socialinę sanglaudą tiek jau čia esamiems pabėgėliams iš Ukrainos, tiek naujai atvykstantiems asmenims. 

Plane numatytai veiklai ir reagavimo veiksmams įgyvendinti UNHCR ir partneriai siekia užsitikrinti 17,8 mln. JAV dolerių (16,8 mln. Eur).