LMT skelbia kvietimą atžalinių įmonių MTEP projektams finansuoti: skirs iki 5 mln. Eur

LMT skelbia kvietimą atžalinių įmonių MTEP projektams finansuoti: skirs iki 5 mln. Eur

Lietuvos mokslo taryba (LMT) kviečia atžalines įmones ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijas (MSI) teikti paraiškas atžalinių įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektų finansavimui. Šiuo kvietimu LMT skatina mokslo žinių, sukurtų MTEP rezultatų pagrindu, perdavimą inovatyvių produktų kūrimui ir plėtojimui atžalinėse įmonėse. Kvietimo suma – iki 5 mln. Eur, iš viso iki 2029 m. šiai veiklai numatoma skirti virš 30 mln. eurų. Paraiškas galima teikti iki šių metų rugsėjo 1 d.

„Atžalinės įmonės – išskirtinė įmonių grupė, kurios pagrindas yra mokslo ir studijų institucijoje sukurtos naujos žinios, turinčios komercinį potencialą. LMT skatina tyrėjus įžvelgti šį potencialą savo vykdomuose tyrimuose ir imtis prototipo vystymo iki rinkai paruošto produkto atžalinėje įmonėje,“ – sako LMT Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skyriaus vedėja dr. Lina Kisielė. Pasak L. Kisielės, šis kvietimas yra puikus įrankis, galintis tyrėjams padėti mokslinius atradimus ir technologinius sprendimus paversti inovacijomis ir komerciniais produktais ir taip stiprinti šalies ekonomikos augimą ir konkurencingumą.

Bus finansuojamos eksperimentinės plėtros veiklos

LMT konkursą laimėjusiems pareiškėjams finansuos eksperimentinės plėtros veiklas, t. y. nuo 7-ojo MTEP etapo – prototipo (bandomosios versijos) demonstravimo iki 9-ojo MTEP etapo – naujai sukurto produkto įvertinimo. Norėdamas gauti finansavimą, paraiškos teikimo metu pareiškėjas idėją turi būti išvystęs iki 6-ojo MTEP etapo – prototipo (bandomosios versijos). Projekto trukmė – iki 15 mėn., didžiausias galimas skirti finansavimas 120 tūkst. Eur.

Šia priemone taip pat yra galimybė vykdyti veiklas, susijusias su pasiruošimu sertifikuoti produktą ir jo sertifikavimu. Projektų, kurių veiklose numatytos su produkto sertifikavimu susijusios veiklos, trukmė – iki 24 mėn., didžiausias galimas skirti finansavimas – 150 tūkst. Eur. Projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų tiek atžalinei įmonei, tiek MSI.

Ką reikia žinoti teikiant paraiškas

Paraiškas gali teikti atžalinė įmonė, kuri kvietimo paskelbimo dieną vykdo veiklą ne ilgiau kaip 3 metus. Taip pat ji turi atitikti vieną iš reikalavimų: jos steigėjas arba vienas iš steigėjų turi būti MSI arba įmonė turi teisių į MSI sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ar perdavimo ir gautinos naudos sąlygų sutartį su MSI.

Pasak L. Kisielės, LMT taip pat suteikia galimybę idėją, kuri vystoma MSI ir dar neperduota komercializuoti atžalinei įmonei, ją įvertinti dar prieš įmonės įsteigimą. Tokiu atveju paraišką turi teikti MSI. Jei paraiška LMT ekspertinio vertinimo metu pripažįstama tinkama finansuoti, atžalinė įmonė turi būti įsteigiama iki lėšų skyrimo sutarties pasirašymo.

LMT, suprasdama, kad daugeliui pareiškėjų tai bus pirmieji MTEP projektai, kviečia visus susidomėjusius priemone bendradarbiauti ir kreiptis dėl konsultacijų ir pagalbos rengiant paraiškas.

Informacinė diena apie atžalinių įmonių MTEP projektų atrankos kvietimą vyks gegužės 28 d. 10 val. Registruotis galima čia.

Su kvietimo sąlygomis galima susipažinti čia.

LMT informacija