M. Navickienė: ES turi ieškoti bendro atsako į valstybių narių demografinius iššūkius

M. Navickienė: ES turi ieškoti bendro atsako į valstybių narių demografinius iššūkius

Demografija Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė Briuselyje Europos Parlamento asamblėjoje, skirtoje socialinėms ir demografinėms problemoms aptarti, pabrėžė, kad ES politika šioje srityje turi labiau atitikti realią situaciją ir prognozes. Ministrės teigimu, būtina atsižvelgti į visuomenės senėjimo tendencijas ir sutelkti dėmesį į žmonių gyvenimo kokybės gerinimą. Taip pat svarbu išnaudoti vyresnio amžiaus žmonių ekonominį potencialą, tobulinti ilgalaikės priežiūros paslaugų sistemą, imtis naujų strateginių sprendimų šeimos ir migracijos politikoje ir tą svarbu daryti visos ES mastu.

Asamblėjoje „Mūsų socialinė ir demografinė darbotvarkė: skirtumų mažinimo ir kartų darnos svarba“ kartu su ministre M. Navickiene dalyvavo Europos Komisijos vicepirmininkė Dubravka Šuica, atsakinga už demokratiją ir demografiją, didžiausios ir seniausios Europos liaudies (krikščionių demokratų) partijos vicepirmininkė Esther de Lange ir kiti ES institucijų nariai, specialistai bei politikai.  Ministrė M. Navickienė pabrėžė, kad ES socialinė ir demografinė politika turi būti labiau orientuota į individualius žmonių poreikius bei pagrįsta duomenų analize.

„Siekiant sukurti paveikias priemones demografinėms problemoms tiek Lietuvoje, tiek ir visoje ES spręsti, visų pirma būtina įvertinti esamą situaciją, turint naujausius analitinius duomenis, gerai žinoti tendencijas, identifikuoti iššūkius. Tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu būtina sukurti gerai veikiančią demografinės stebėsenos sistemą “, – sakė ministrė M. Navickienė.

Ministrė pabrėžė, kad svarbu sutelkti dėmesį į žmonių gyvenimo kokybės gerinimą, siekti ne tik pailginti sveiko, bet ir bendrą gyvenimo trukmę, skatinti sveiką gyvenseną, aktyvų gyvenimo būdą, ligų prevenciją, investuoti į sveikatos priežiūrą ir socialines paslaugas.

„Svarbiausias mūsų tikslas turi būti sveikos gyvensenos skatinimas ir gyvenimo trukmės ilginimas. Turime nustatyti pagrindinius principus, kurie būtų visuotinai taikomi visiems ES piliečiams: prevencija, gydymas ir reintegracija. Mes privalome daugiau dėmesio skirti psichinei sveikatai, darbų saugai, siekti, kad mažėtų savižudybių skaičius“, – sako ministrė M. Navickienė.

Ministrė M. Navickienė pabrėžė, kad vyresnio amžiaus žmonių ekonominis potencialas darbo rinkoje vis dar yra nepakankamai panaudojamas. Siekiant įveikti visuomenės senėjimo keliamus iššūkius, tikslinga teikti pirmenybę lankstaus užimtumo, įsidarbinimo ir tęstinio mokymosi galimybėms vyresnio amžiaus žmonėms. Atsižvelgiant į esamą situaciją ir prognozes, būtina tobulinti ilgalaikės priežiūros paslaugų sistemą, labai svarbus socialinių ir sveikatos paslaugų integravimas į ilgalaikės priežiūros sprendimus. Šios paslaugos, pasak ministrės, bus kertinis akmuo, leisiantis vyresnio amžiaus žmonėms išlikti aktyviems ir savarankiškiems.

Ministrės teigimu, svarbu šeimoms sudaryti palankias sąlygas derinti darbą ir asmeninį gyvenimą. Siekiant darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, reikėtų, kad ES lygiu būtų įtvirtinta darbuotojų teisė atsijungti po darbo valandų. Ši priemonė, pasak M. Navickienės, būtų naudinga ne tik darbuotojams – ji suteiktų ekonominį konkurencinį pranašumą ES šalims.

Ministrė M. Navickienė pabrėžė, jog būtina tobulinti ES migracijos politiką, kad ji atitiktų visų valstybių narių interesus, peržiūrėti darbo jėgos poreikį, teikti pirmenybę aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimui ir kvalifikuotų imigrantų pritraukimui, riboti pigios darbo jėgos patekimą į ES. Tai, pasak ministrės, būtina siekiant apsaugoti ES šalių darbuotojų gerovę ir išsaugoti ekonomikos tvarumą. Kartu, priimant su migracijos politika susijusius sprendimus, būtina nepamiršti ir užtikrinti Ukrainos pabėgėlių žmogaus teises bei gerovę.