M. Navickienė: krizių pamokos įpareigoja visas valstybes nuolat stiprinti socialinį dialogą ir socialinius partnerius

M. Navickienė: krizių pamokos įpareigoja visas valstybes nuolat stiprinti socialinį dialogą ir socialinius partnerius

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė dalyvauja neformaliame Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos posėdyje Madride. Taryboje svarstomi klausimai dėl socialinių investicijų, trumpalaikių ir vidutinės trukmės iššūkių socialinės apsaugos srityje, globos politika ir dalijamasi nacionaliniu ir Europos socialinio dialogo patirtimi. 

„Socialinių partnerių įtraukimas į sprendimų priėmimą, jų garantijų užtikrinimas – tai kertinis valstybės socialinės politikos sėkmės raktas, tiek nacionaliniu, tiek kitų Europos valstybių mastu. Kai socialiniai partneriai stiprūs, aktyvūs ir noriai įsitraukia į sprendimų priėmimą nacionaliniu ir ES lygmeniu – naudinga visai visuomenei. Puikus to pavyzdys, kai kartu su socialiniais partneriais pasiektas susitarimas dėl nuotolinio darbo ir teisės atsijungti. Šis Europinis susitarimas gimė socialinio dialogo metu“, – posėdyje sakė ministrė M. Navickienė.

Ministrė M. Navickienė pasidalijo Lietuvoje įgyvendinamų reformų pavyzdžiais: Lietuvoje vykdant žmonių, turinčių negalią, užimtumo modelį, indeksuojant pensijas ar pertvarkant vaiko priežiūros atostogų modelį, pokyčiai buvo grindžiami ne vien sąnaudų analize, bet iš Valstybės duomenų agentūros gautais konkrečiais duomenimis. Pasak ministrės M. Navickienės, tai labai svarbus horizontalus pokyčių matymas. Norint parengti veiksmingas priemones socialinėms investicijoms gerinti, svarbu suprasti problemos mastą ir pokyčių tendencijas.

„Planuodami ir įgyvendindami reformas savo šalyse neturime nepamiršti, kad būtina ir toliau padėti Ukrainai ne tik atstatant šalį, bet ir palydint, padedant reformų kelyje įvairiose srityse“, – posėdyje sakė ministrė M. Navickienė.

Pastarieji metai buvo nelengvi. Pandemija, ekonominis atsigavimas, Rusijos invazija į Ukrainą, energetikos krizė ir infliacinis spaudimas kartu su skaitmeniniais ir ekologiniais perėjimais, demografiniais pokyčiais ir migracijos judėjimais, pabrėžė būtinybę sustiprinti Europos socialinį matmenį labiau nei bet kada anksčiau, siekiant žmonių gerovės. Tai tampa pagrindine tema šiose diskusijose Europos Sąjungoje. 

Į EPSCO tarybos posėdžius susirenka visų ES valstybių narių ministrai, atsakingi už užimtumo, socialinių reikalų politikos sritis. Posėdžiuose taip pat dalyvauja už atitinkamus klausimus atsakingi Europos Komisijos nariai.

Diskusijose dalyvaus Europos Komisijos nariai, socialiniai partneriai, kurie vėliau priimant sprendimus ar teikiant naujus pasiūlymus atsižvelgs į ministrų išsakytas mintis, siūlymus.