Nacionaliniai centrai kviečia į nuotolines konsultacijas apie įtraukųjį ugdymą

Nacionaliniai centrai kviečia į nuotolines konsultacijas apie įtraukųjį ugdymą

ŠMSM nuotr. Keturi nacionaliniai centrai – Lietuvos įtraukties švietime centras, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras bei „Diemedžio“ ugdymo centras, – kviečia šalies mokytojus, mokyklų vadovus, švietimo pagalbos specialistus, mokytojų padėjėjus į nemokamas nuotolines konsultacijas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo. 

Šiose konsultacijose bus galima centrų specialistams užduoti klausimų apie tam tikrų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą, aptarti savo mokyklos atvejus, susitarti dėl tolimesnių konsultacijų, pagalbos ar centrų specialistų atvykimo į mokyklą.

„Rengiantis bendrojo ugdymo mokyklose plačiau taikyti įtraukties principus labai svarbu stiprinti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokyklų administracijų atstovų kompetencijas. Kuo daugiau visi mokykloje su vaikais dirbantys žmonės žinos, kaip padėti įvairių poreikių vaikams, tuo ramiau bus ir pedagogams, ir tėvams, ir laimingesni bus mokiniai. Kokybiškos, patirtimis ir mokslu grįstos nacionalinių ugdymo centrų specialistų konsultacijos mokykloms bus stipri atrama plačiau taikant įtraukųjį ugdymą“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas Ignas Gaižiūnas. 

Registracija į nacionalinių centrų konsultacijas

Lietuvos įtraukties švietime centras kiekvieno mėnesio pirmą antradienį organizuoja viešąsias nuotolines konsultacijas apie mokymosi sutrikimus. Informacija ir registracija čia.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį rengia konsultacijas apie regos sutrikimus turinčių vaikų ugdymą. Informacija ir registracija čia.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį organizuoja nuotolines konsultacijas apie mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų įtraukųjį ugdymą. Informacija ir registracija čia.

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį kviečia į konsultacijas apie vaikų, turinčių klausos sutrikimų, ugdymą, klausos lavinimą, kalbos mokymą. Informacija ir registracija čia. 

„Diemedžio“ ugdymo centro specialistai kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį mokyklų komandas konsultuos dėl emocijų ir elgesio sutrikimus turinčių mokinių ugdymo. Informacija ir registracija čia.