Onkologinių ligų ankstyvajai diagnostikai plėtoti – 3 mln. eurų

Sveikatos apsaugos ministerija sausio 31 d. paskelbė kvietimą teikti projekto įgyvendinimo planą bandomajam onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo projektui, finansuojamam Europos Sąjungos lėšomis. Projekto tikslas – didinti onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų įgyvendinimo efektyvumą. Bendra Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų investicijų suma sudaro 3 mln. Eur.

Šiai dienai ankstyvosios diagnostikos programos vykdomos visoje šalyje neorganizuotai, kas sumažina jų efektyvumą. Tokiose patikrose dalyvauti pasiūlo gydytojas arba asmuo dalyvauja programoje savo iniciatyva. Todėl dažnai tikrinama ta pati populiacijos dalis, o socialiai pažeidžiamų grupių asmenims sąlygos dalyvauti programose nesudaromos.

Įgyvendinant projektą, bus pasirengta šalies mastu organizuotai vykdyti ir koordinuoti ankstyvosios diagnostikos programas. Bandomojo projekto metu bus įdiegti onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų organizavimo, vykdymo ir kokybės reikalavimai, kurie bus privalomi ir taikomi visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiant atitinkamos programos paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Tai padės sumažinti gyventojų mirtingumą nuo vėžio.

Skandinavijos šalyse, kuriose mirtingumą nuo krūties ir gimdos kaklelio vėžio pavyko sumažinti atitinkamai 40 ir 80 proc., organizuotos patikros programos vykdomos jau nuo 1970 m. Programų koordinavimo centras užtikrina, kad dalyvauti programoje būtų pakviestas kiekvienas programos tikslinei populiacijai priklausantis žmogus, kad būtų sudaromos vienodos sąlygos dalyvauti programoje visiems programos tikslinei populiacijai priklausiantiems asmenims. Stebima, ar pakviestas asmuo atvyko pasitikrinti, jam neatvykus, siunčiamas pakartotinis kvietimas. Visi patikros duomenys kaupiami centrinėje duomenų bazėje, stebima teikiamų paslaugų kokybė, analizuojami, vertinami ir viešai skelbiami programos vykdymo rodikliai, sprendžiama apie programos efektyvumą ir teikiami siūlymai dėl programos vykdymo efektyvumo gerinimo.

Įgyvendinant projektą Lietuvoje, taip pat numatoma vykdyti pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų mokymus kokybiškai teikti paslaugas, medikų ir kitų specialistų mokymus programų organizavimo ir koordinavimo klausimais, programų komunikacinę veiklą. Taip pat planuojama organizuoti konferenciją, skirtą programų koordinavimo centrų bandomosios veikos rezultatams pristatyti.

Projekto veiklos bus įgyvendinamos visoje Lietuvoje. Projekto įgyvendinimo plano laukiama iki 2024 m. balandžio 1 d. Planuojama, kad projektas bus įgyvendintas per 36 mėn. nuo projekto sutarties įsigaliojimo.

Projektą administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA). Kvietimas ir reikalavimai projektui yra skelbiami ČIA.

SAM Komunikacijos skyrius