Pradedama įgyvendinti Alytaus regiono funkcinės zonos strategija

Pradedama įgyvendinti Alytaus regiono funkcinės zonos strategija

2024-05-08

Alytaus regiono savivaldybių merai Merkinėje pasirašė susitarimą dėl Alytaus regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo.

Alytaus regiono funkcinę zoną sudaro Alytaus miesto, Druskininkų, Alytaus, Varėnos ir Lazdijų rajonų savivaldybės. Strategijoje numatyta, kad savivaldybės bendrai kurs ir  naudos viešąją infrastruktūrą, skirtą investicijų pritraukimui, smulkaus verslo ir turizmo plėtrai, dviračiams, viešajam transportui, neformaliojo švietimo ir visuomenės sveikatos paslaugoms.

Renginyje dalyvavęs vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius pasveikino merus  ir savivaldybių atstovus bei pažymėjo, kad funkcinės zonos strategijos patvirtinimas yra svarbus planavimo etapas, sudarantis galimybes pasinaudoti Europos Sąjungos investicijų programos 5-ojo prioriteto „Lietuva arčiau piliečių“ investicijomis, pradėti konkrečių projektų įgyvendinimą. Alytaus regiono funkcinės zonos strategija – trečioji tokia strategija Lietuvoje. Dar 6 iš 10 regionų centrų savivaldybių yra patvirtinusios savo tvarios miestų plėtros strategijas.

Alytaus regiono funkcinės zonos strategijoje numatytos investicijos siekia 75,4 milijonų eurų, iš kurių 66,7 milijonų eurų ES lėšų skiriama pagal Vidaus reikalų ministerijos regionines pažangos priemones, 8,7milijonų eurų prisidės Susisiekimo, Sveikatos apsaugos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Savivaldybių indėlis – 27,5milijonų eurų.

Funkcinių zonų plėtra – naujas regioninės politikos įgyvendinimo metodas, kuris remiasi savivaldybių bendrystės, bendros veiklos skatinimu. Todėl ne mažiau svarbi už investicinius veiksmus  neinvesticinė funkcinių zonų strategijų dalis – bendradarbiavimas teikiant viešąsias paslaugas.

Patvirtinusios strategiją Alytaus regiono savivaldybės sutarė ne tik dėl ženklių investicijų, bet ir dėl vieningos viešojo transporto sistemos, koordinuoto investicijų pritraukimo ir turizmo rinkodaros, taip pat dėl viešųjų sveikatos ir švietimo paslaugų teikimo kaimyninių savivaldybių gyventojams.