Šį semestrą apie 2,3 tūkst. studentų skirtos socialinės stipendijos

Šį semestrą apie 2,3 tūkst. studentų skirtos socialinės stipendijos

Šių metų rudens semestrą beveik 2,3 tūkst. studentų skirtos socialinės stipendijos. Dėl finansinės ir socialinės padėties iššūkius patiriantiems studentams numatyta daugiau nei 3,6 mln. eurų valstybės paramos.

„Siekiame užtikrinti, kad Lietuvoje visoms visuomenės grupėms būtų prieinamos kokybiškos studijos. Studentams iš socialiai jautrios aplinkos ypač reikalinga valstybės pagalba atveriant visas galimybes siekti aukštojo išsilavinimo, gauti akademinę paramą. Jiems pagelbėti esame numatę ne tik stipendijas – jau inicijavome aukštojo mokslo prieinamumo didinimo planą, kuriuo aukštosios mokyklos skatinamos priimti daugiau socialinę riziką patiriančių jaunuolių, norinčių ir pasiruošusių studijuoti“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Justas Nugaras.

Socialinės stipendijos skiriamos studentams, gaunantiems socialinę pašalpą, turintiems 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, taip pat studentams iki 25 m., kurių tėvai mirę ar kuriems iki pilnametystės buvo priskirta globa ar rūpyba.

Šį semestrą daugiausia tokių stipendijų – 1,3 tūkst. – skirta socialiai remtiniems studentams. Dar 560 stipendijų skirta studentams, netekusiems tėvų ar augusiems globėjų šeimose, 400 stipendijų – turintiesiems negalią.

Socialinė stipendija siekia beveik 320 eurų per mėnesį, ji mokama iki semestro pabaigos.

Paraiškas skirti socialinę stipendiją 2024 m. pavasario semestrui bus galima teikti nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d. Socialines stipendijas administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF). Daugiau informacijos apie šią valstybės paramą galima rasti VSF interneto svetainėje.

Lietuvos studentams skiriamos ir kitos stipendijos: skatinamosios stipendijos už puikius akademinius rezultatus, Prezidentų vardinės stipendijos, studijų stipendijos aukščiausiais balais įstojusiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, tikslinės stipendijos pasirinkusiesiems prioritetines studijų programas ir kt.

Aukštasis mokslas tampa labiau prieinamas jaunuoliams iš socialiai jautrios aplinkos

Lietuvoje siekiant visoms socialinėms grupėms užtikrinti lygias galimybes siekti aukštojo išsilavinimo, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino aukštojo mokslo prieinamumo didinimo planą – socialinės dimensijos 2023–2030 m. plėtros prioritetus.

Remiantis socialinės dimensijos planu, 2024 m. numatyta sukurti papildomą konkursinę eilę stojantiesiems iš socialiai jautrios aplinkos ir turintiesiems negalią, atitinkantiems priėmimo reikalavimus. Pagal šią eilę numatoma skirstyti 10 proc. valstybės finansuojamų studijų vietų.

Taip pat nuo 2024 m. pradės veikti aukštųjų mokyklų skatinamojo valstybės finansavimo už veiklos rezultatus modelis, kuriuo remiantis už pasiekimus šešiose vertinamose srityse, tarp jų ir studijų prieinamumo, aukštosioms mokykloms bus paskirstoma ne mažiau nei 5 proc. visų praėjusių metų valstybės biudžeto lėšų studijų baziniam finansavimui. 2025 m. šis skaičius sieks ne mažiau nei 10 proc., 2026 ir vėlesniais metais – 20 proc.

Dar 2022 m. kolegijose pradėtos vykdyti trumposios studijos – alternatyvus kelias į aukštąjį mokslą. Šios studijos aktualiausios įgijusiesiems profesinį išsilavinimą ir norintiesiems tęsti studijas aukštosiose mokyklose, taip pat asmenims, patiriantiems finansinių sunkumų, – šios studijos leidžia greičiau įgyti kvalifikaciją ir iškart pradėti profesinę karjerą.

Siekiant sudaryti palankesnes gyvenimo sąlygas studentams, nuo 2022 m. startavo ir valstybinių aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių atnaujinimo programa. Šiemet bendrabučių atnaujinimui valstybė skyrė 3,3 mln. eurų.