Siekiama užkirsti kelią neteisėtai gauti ES paramą

Siekiama užkirsti kelią neteisėtai gauti ES paramą

Žemės ūkio ministerija surengė susitikimą su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) atstovais, kuriame aptarė NMA taikomą prevencijos ir kontrolės sistemą administruojant Europos Sąjungos paramą.

NMA atstovai pristatė rizikų vertinimo ir valdymo sistemą, kuri pasitarnauja identifikuojant, vertinant ir valdant sukčiavimo bei kitų pažeidimų rizikas, nesąžiningų pareiškėjų identifikavimo ir kontrolės sistemą, dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo tvarką ir jos rezultatyvumą.

FNTT pareigūnai pasidalijo dažniausiai nustatomų schemų, susijusių su ES paramos lėšų pasisavinimu ar neteisėtu įgijimu, pavyzdžiais, aptarė jų nustatymo problemas ir sprendimo būdus.

Šiuo metu NMA išskiria tris rizikingiausias paramos priemones: „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“,  „Parama smulkiesiems ūkiams“ ir „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.

Susitikime diskutuota apie tai, kaip sujungiant NMA ir FNTT jėgas bei resursus būtų galima efektyviau valdyti galimas neteisėto ES paramos pasisavinimo rizikas. Siekiant užkirsti kelią neteisėtai gauti ES paramą, sutarta dar glaudžiau bendradarbiauti inicijuojant NMA ir FNTT bendradarbiavimo sutarčių pakeitimus.