Ministerija laukia pasiūlymų dėl išskirtinės ES paramos pieno gamintojams paskirstymo

Ministerija laukia pasiūlymų dėl išskirtinės ES paramos pieno gamintojams paskirstymo

Žemės ūkio ministerija kartu su socialiniais partneriais aptarė principus, kaip ruošiamasi skirstyti Europos Sąjungos finansinę paramą pieno gamintojams ekonominiam gyvybingumui išsaugoti. Paramos administravimo taisyklės šiandien patalpintos Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) susipažinti visuomenei.

Europos Komisija liepos mėnesį iš ES žemės ūkio rezervo Lietuvai skyrė išskirtinę finansinę paramą – 10,66 mln. eurų. Visa ši parama bus skirta pieno gamintojams.

Ministerija, rengdama paramos administravimo taisykles, akcentą skyrė smulkiems ir vidutiniams ūkiams, nes didieji ūkiai turi geresnes galimybes derybose dėl pieno kainų, jie dėl masto ekonomijos lengviau išgyvena sunkumus.

Taisyklių projekte siūloma paramą skirti pieno gamintojams, kurių 2023 m. balandžio-birželio mėn. vidutinė už natūralų žalią pieną gaunama kaina buvo ne didesnė kaip 40 ct už kilogramą, išskyrus ekologinio ūkio statusą turinčius ūkius ir kooperatyvų narius – jiems ši riba būtų 45 ct/kg. Vienam ūkiui išmokamos paramos „lubos“ – 20 tūkst. Eur. Anksčiau buvo siūloma, kad paramą gautų tie gamintojai, kurių vidutinė už natūralų žalią pieną gauta supirkimo kaina buvo ne didesnė kaip 35 ct už kilogramą.

Pasak žemės ūkio viceministro Vytauto Abukausko, buvo nemažai siūlymų mokėti paramą už turimas karves, tačiau mokant paramą už pagaminamą pieną didesnę paramos sumą gauna ūkiai, pasiekę didesnį primilžį iš karvės, daugiau investuojantys į pašarus, gyvulių genetiką.

Ministerija siūlo, kad paramos suma būtų skaičiuojama pagal 2023 m. IV-VI mėn. parduoto pieno kiekį tiems pieno gamintojams, kurie liepos 1 d. laikė bent 1 karvę.

Paramos dydis (už IV-VI mėn. parduoto pieno toną) būtų diferencijuotas pagal 2023-07-01 ūkyje laikomų karvių skaičių. Pasak ministerijos, šis skirstymas atitinka Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano susietosios paramos lygius. Tai reiškia, kad ūkiams, laikantiems nuo 1 iki 10 karvių, paramos dydis siektų 70 proc., laikantiems nuo 10 iki 50 karvių – 90 proc., laikantiems nuo 50 iki 150 karvių – 100 proc., laikantiems virš 150 karvių – 75 proc.

Ministerija siekia, kad paramos lėšos kuo greičiau pasiektų pieno gamintojus. Tikimąsi, kad  parama bus išmokėta rugsėjo mėn. Paraiškos renkamos nebus – paramos lėšos bus iš karto pervestos į pieno gamintojų sąskaitas.

Iš viso Lietuvoje per 2023 m. IV-VI mėn. iš ūkių, kurie liepos 1 d. laikė bent 1 karvę, buvo supirkta 331,33 tūkst. t pieno. Tokių ūkių buvo 11 594, o jų laikomų karvių skaičius – 202 825 vnt.

2023 m. Europos Sąjungos paramos pieno gamintojams ekonominiam gyvybingumui išsaugoti administravimo taisykles galite rasti čia.