Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė A. Kudarauskienė: įtraukus profesinis mokymas yra svarbus sėkmingai jauno žmogaus integracijai

Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė A. Kudarauskienė: įtraukus profesinis mokymas yra svarbus sėkmingai jauno žmogaus integracijai

2024-05-08

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skiria lėšų įtraukiojo ugdymo plėtrai ne tik bendrojo ugdymo mokyklose, bet ir profesinio mokymo įstaigose. 

Iki 2027 m. iš Europos sąjungos investicijų programos įtraukiojo ugdymo užtikrinimui bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose yra numatyta skirti 114 mln. eurų. Šios lėšos bus skirtos specialistams pritraukti ir dirbančių specialistų kompetencijoms kelti, reikalingoms mokymosi priemonėms įsigyti. 

„Įtrauktis neapsiriboja ir nesibaigia su bendrojo ugdymo mokykla ar gimnazija – – įtraukus profesinis mokymas yra svarbus sėkmingai jauno žmogaus integracijai į visuomenę, darbinę, profesinę veiklą. Lietuvos profesinės mokyklos atviros visiems norintiems įgyti įgūdžių ir žinių, šiame sektoriuje lanksčiai ir individualizuotai prisitaikoma prie įvairiausių poreikių turinčių besimokančiųjų“– šiandien Seimo švietimo ir mokslo komiteto posėdyje sakė švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys jaunuoliai gali mokytis visose profesinio mokymo programose. Taip pat Lietuvos profesinės mokyklos vykdo ir pritaikytas II kvalifikacijų lygio profesinio mokymo programas, kurios skirtos turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo ir baigusiems pagrindinio ugdymo individualizuotą ar socialinių įgūdžių ugdymo programą.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems profesinių mokyklų mokiniams, atsižvelgiant į jų galias, yra sudaromas individualus mokymosi planas: mokymo turinys ir mokymo metodai individualizuojami, pagal poreikį teikiama švietimo pagalba, gali būti skiriamas ilgesnis mokymosi ar užduočių atlikimo laikas ir kt. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai sudaro apie 10 proc. visų besimokančiųjų profesinėse mokyklose.