Užsienio reikalų ministerija pareiškė protestą dėl Kinijos ambasadoriaus Prancūzijoje pasisakymo

Balandžio 24 dieną į Užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Kinijos Liaudies Respublikos ambasados Lietuvoje laikinasis reikalų patikėtinis Qu Baihua, kuriam buvo pareikštas griežtas protestas dėl balandžio 22 dieną Kinijos ambasadoriaus Prancūzijoje išsakytos pozicijos, esą taip vadinamos „buvusios Sovietų Sąjungos šalys“ neturi faktinio statuso tarptautinėje teisėje.

Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad trys Baltijos valstybės buvo neteisėtai okupuotos. Iš neteisės negali gimti teisė – tai yra tarptautinės teisės principas, pagal kurį neteisėtos sovietų okupacijos žlugimas reiškė Baltijos valstybingumo tąsą. Kinijos ambasadoriaus komentaras yra Baltijos šalių bei kitų valstybių istorijos iškraipymas. Tai prieštarauja ir 1991 metų rugsėjo 14 dieną pasirašyto Jungtinio komunikato dėl diplomatinių santykių tarp Kinijos Liaudies Respublikos ir Lietuvos Respublikos užmezgimo nuostatoms.

Užsienio reikalų ministerijos proteste taip pat pažymima, kad Kinijos ambasadoriaus abejonė dėl Krymo priklausymo Ukrainai yra nepriimtina. 1991 metais visa tarptautinė bendruomenė, įskaitant Kinijos Liaudies Respubliką, Ukrainą su Krymu kaip jos integralia dalimi pripažino tarptautiniu mastu. Krymas yra ir visada bus Ukrainos dalimi.