Viceministrė Jovita Neliupšienė dvišalių politinių konsultacijų susitiko su Slovėnijos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretoriumi Marko Štucin

Viceministrė Jovita Neliupšienė dvišalių politinių konsultacijų susitiko su Slovėnijos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretoriumi Marko Štucin

Rugsėjo 14 diena, Vilniuje, surengtos Lietuvos užsienio reikalų viceministrės Jovitos Neliupšienės ir Slovėnijos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretoriaus Marko Štucin dvišalės politinės konsultacijos.

Konsultacijų metu aptarta dvišalio bendradarbiavimo klausimai, parama nuo Rusijos agresijos kenčiančiai Ukrainai, Rusijos atsakomybės ir sankcijų klausimai, partnerystė Jungtinėse Tautose ir kitose tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos (ES) plėtra, politiniai procesai Vakarų Balkanuose, ES darbotvarkės klausimai ir santykiai su Kinija.

Viceministrė atkreipė dėmesį, kad šiuo metu išnaudojamas ne visas dvišalio ekonominio bendradarbiavimo potencialas. Konsultacijų metu pasidalinta nuomonėmis kaip būtų galima jį stiprinti ir plėtoti, aptartos galimybės apsikeisti verslo delegacijų vizitais.

Kalbėdama apie Rusijos atsakomybę už agresijos ir karo nusikaltimus prieš Ukrainą, J. Neliupšienė pabrėžė, kad istoriškai Rusija niekuomet nebuvo patraukta atsakomybėn už jos padarytus nusikaltimus žmoniškumui, agresijos ir karo nusikaltimus, todėl ilgainiui tiek Rusijos politiniame elite, tiek ir didelėje visuomenės dalyje susiklostė supratimas, kad Rusija viską daro teisingai, nes nesusilaukia jokio atsako į savo agresyvius veiksmus.

“Bendromis tarptautinės bendruomenės pastangomis turime tai pakeisti. Rusija turi suprasti, kad valstybių sienos, tautų suverenumas ir žmonių gyvybės negali būti ciniškai ir brutaliai naikinamos ir kad atsakomybė yra neišvengiama. Tai yra labai svarbu visų mūsų ateičiai”, – akcentavo viceministrė.

Apsikeičiant požiūriais dėl ES 12-to sankcijų paketo Rusijai parengimo, viceministrė J. Neliupšienė išsakė nuoseklią Lietuvos poziciją, kad į sankcijų sąrašus būtina įtraukti Rusijos “Rosatom”. “Esame įsitikinę, kad atėjo laikas priimti 12-tą sankcijų paketą, kuriame būtų ir “Rosatom”, galbūt kartu ir su dukterinėmis įmonėmis.”

Konsultacijų metu buvo sutarta, kad Lietuva ir Slovėnija tęs politinį bendradarbiavimą abiem šalims svarbiais klausimais, pasitelkiant ir atitinkamų sričių ekspertus.