Budapešte aptartas pasirengimas NATO viršūnių susitikimui Vilniuje

Gegužės 17 dieną užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas Budapešte su Vengrijos užsienio reikalų ir prekybos ministerijos valstybės sekretoriumi saugumo politikai Péter Sztáray, Gynybos ministerijos viceministru Tamás Vargha, Ministro Pirmininko patarėju, Teisingumo ministerijos valstybės sekretoriumi Europos Sąjungos (ES) reikalams János Bóka ir Vengrijos prezidentės patarėjo užsienio politikai pavaduotoju Valér Palkovits aptarė pasirengimą NATO viršūnių susitikimui Vilniuje, regiono saugumo klausimus, tolesnę paramą su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai, ES plėtrą, bendradarbiavimą su Indijos ir Ramiojo vandenynų regionu, dvišalio bendradarbiavimo klausimus.

„Siekiame, kad NATO vadovų susitikime būtų priimti sprendimai dėl  Aljanso rytų flango stiprinimo, tolesnės paramos Ukrainai ir jos euroatlantinėms aspiracijoms. Tikimės, kad artimiausiu metu bus užbaigtos Švedijos stojimo į NATO procedūros, nes Švedijos narystė Aljanse – itin svarbi didinant Baltijos jūros regiono saugumą“, – susitikimų metu pabrėžė viceministras E. Meilūnas.

Vengrijos atstovai informavo, kad 2025 metais Vengrija planuoja vėl vykdyti NATO oro policijos misiją Lietuvoje.