Kaip streiko metu mokyklose organizuojamas ugdymas?

Kaip streiko metu mokyklose organizuojamas ugdymas?

Rugsėjo 29 d. vienai iš švietimo profesinių sąjungų pradedant streiką švietimo bendruomenei kyla klausimų dėl ugdymo proceso organizavimo mokyklose. Šiandien apie tai kalbėta nuotolinėje konsultacijoje su mokyklų vadovais, taip pat visoms mokykloms išsiųsta informacija raštu. Pateikiame atsakymus į pačius dažniausius klausimus: kas atsako už ugdymo organizavimą mokyklose, kokie sprendimai galimi, jei švietimo įstaigos darbuotojai streikuoja ir mokykla nebegali drbti, kaip įprasta. 

  •  Mokyklose, kuriose mokytojai streikuoja, veikia streiko komitetas ar jo atstovai. Jie nurodo, kaip turi elgtis streike dalyvaujantys darbuotojai. Streiko komitetas kartu su mokyklos vadovu užtikrina turto ir mokinių, darbuotojų apsaugą. 
  • Sprendimus dėl ugdymo proceso kiekvienoje mokykloje priima mokyklos vadovas.
  • Jei mokykloje streikuoja tiek darbuotojų, kad nebegalima užtikrinti ugdymo proceso tęstinumo ir mokinių saugumo, galima priimti sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar net laikinai jį sustabdyti.
  • Galimas tvarkaraščio pertvarkymas, pamokų intensyvinimas, laikinas ugdymo proceso sustabdymas, atostogų perkėlimas.  
  • Apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar trumpalaikio stabdymo, jei dauguma mokytojų streikuoja ir nėra galimybės užtikrinti mokinių saugumo mokykloje, mokyklos vadovas turi informuoti mokyklos bendruomenę. Jeigu vaikai nelankys mokyklos, tėvams teks pasirūpinti jų priežiūra.
  • Jei mokykloje stabdomas ugdymo procesas, o tėvai dėl darbo pobūdžio negali pasirūpinti vaikų priežiūra, mokyklose pagal galimybes gali būti organizuojamos budinčios grupės, kaip tai vyko karantino laikotarpiu.

Su Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga, kuri nutraukė derybas ir paskelbė streiką nuo rugsėjo 29 dienos, dialogą tęsime ir streiko metu.

Su kitomis keturiomis švietimo profesinėmis sąjungomis šiandien sutarėme dėl mokytojų atlyginimų didinimo kitąmet ne mažiau kaip 21 proc. ir kitų keltų reikalavimų: dėl klasių mažinimo, etatinio peržiūros.