Įteikti ministerijos garbės ženklai

Įteikti ministerijos garbės ženklai

2023-12-08

Gruodžio 8 d., minint Edukacinės komisijos 250-ąsias metines, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje įteikti ministerijos garbės ženklai.

Šiemet jie skirti keturiems žmonėms. Dr. Boguslavas Gruževskis, Lietuvos socialinių mokslų centro direktorius, apdovanotas už ilgametį atsakingą ir rezultatyvų darbą socialinių mokslų tyrimų srityje, siekiant juo grįstų viešosios politikos sprendimų ir inovacijų diegimo, stiprinant mokslo, verslo ir visuomenės sanglaudą, pedagoginę veiklą ir indėlį į institucinę plėtrą. Gražina Pamparienė, buvusi Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ muzikos mokytoja metodininkė, – už atsidavimą pedagogo profesijai, už savitą ir reikšmingą indėlį ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų menines galias, už etninę kultūrą ir bendražmogiškas vertybes puoselėjančią prasmingą veiklą ir jos sklaidą nacionaliniu mastu.Laimutei Onai Užkuraitienei, buvusiai ilgametei Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorei, garbės ženklas įteiktas už svarų indėlį į Lietuvos švietimą, išskirtinius pedagoginės ir vadybinės veiklos rezultatus, laisvo, savarankiško ir kūrybingo jaunimo ugdymą. Garbės ženklas taip pat skirtas Aidui Aldakauskui, Nacionalinės švietimo agentūros Kokybės vertinimo departamento direktoriui, – už profesionalias iniciatyvas, įkvepiančią lyderystę ir svarų indėlį formuojant bei įgyvendinant strateginius Lietuvos švietimo tikslus.

Garbės ženklas yra ministerijos aukščiausias apdovanojimas, skiriamas švietimui ir mokslui ypač nusipelniusiems asmenims pagerbti. Apdovanojimas įsteigtas 2007 m. Pirmasis ministerijos garbės ženklas buvo įteiktas daktarei Meilei Lukšienei. 

Nuotr. Mindaugo Kaminsko