Konkursas į Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pareigas netrukus baigsis – pretendentus kviečiame suskubti

Konkursas į Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pareigas netrukus baigsis – pretendentus kviečiame suskubti

Kviečiame dalyvauti konkurse į Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pareigas. Pretendentai prašymą dalyvauti konkurse ir dokumentus turi pateikti ne vėliau kaip iki spalio 25 d. (imtinai).

Agentūros vadovui keliami šie pagrindiniai uždaviniai:

  • Užtikrinti ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijų tęstinumą ir darbuotojų kompetencijas naujoje biudžetinėje įstaigoje;
  • Didinti įstaigos, kaip priežiūros institucijos, indėlį diegiant pažangias verslo priežiūros praktikas;
  • Užtikrinti sklandų ir efektyvų rinkos reguliavimo priemonių bei programų, finansuojamų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, administravimą bei paramos skyrimo kontrolę;
  • Didinti žemės ūkio konkurencingumą, stiprinant ir skatinant trumpas maisto tiekimo grandines.

Daugiau informacijos apie veiklos uždavinius ir darbo privalumus yra čia.

Pretendentai prašymą dalyvauti konkurse ir dokumentus turi pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą čia. 

Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos veiklą pradės nuo 2024 m. sausio 1 d. Ji steigiama pertvarkius VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą.