Ministras K. Navickas: karas tęsiasi – reikia pagreitinti eilių valdymą Ukrainos – Lenkijos pasienyje

Ministras K. Navickas: karas tęsiasi – reikia pagreitinti eilių valdymą Ukrainos – Lenkijos pasienyje

„Karas nesibaigė. Toliau dirbame siekdami užtikrinti solidarumo koridorių efektyvumą ir pralaidumą, taip pat ir per Baltijos jūros uostus. Pasiekėme svarbų susitarimą su Ukraina ir Lenkija, leidžiantį perkelti tranzitu vežamų ukrainietiškų grūdų sanitarines ir fitosanitarines patikras į Klaipėdos uostą. Tai svarbus, bet nepakankamas žingsnis. Reikia pagreitinti ir eilių valdymo procedūras Ukrainos–Lenkijos pasienyje“, – Liuksemburge vykusioje Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje pabrėžė žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Taryboje dalyvavo ir Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras Mykola Solskyi. Jis pristatė Ukrainos eksporto situaciją, dėkojo už paramą ir solidarumą ES valstybėms narėms ir Europos Komisijai (EK).

„Ukraina stipri tol, kol turi palaikančių draugų“, – teigė ministras.

Ministras K. Navickas sakė, kad svarbios ir subsidijos, kurios padėtų sumažinti transportavimo išlaidas, padidintų šio koridoriaus efektyvumą bei patrauklumą, tad tikimasi EK veiksmų.

„Vertiname Jungtinų Tautų ir Turkijos pastangas įtikinti Rusiją atnaujinti Juodosios jūros grūdų iniciatyvą, tačiau dėl to neturi būti silpninamos ES sankcijos. Turime atidžiai stebėti šį procesą ir laikytis savo principų, nors kai kurie Europos šeimos nariai ir spaudžia ranką karo nusikaltėliui“, – sakė ministras.

Taryboje ministras iškėlė ir klausimą dėl ekologinės gamybos sektoriaus, kur nestabilumas jaučiamas daugelyje ES valstybių narių.  

„Reikia vieningo Bendrijos požiūrio randant sprendimus, kad nemažėtų ekologinės gamybos tikslai, peržiūrint kontrolės mechanizmus, vartojimo skatinimo priemones, mažinant administracinę naštą, suteikiant lankstumo BŽŪP Strateginiuose planuose ir kt. Nėra gerai, kai šalys narės paliekamos kiekviena atskirai spręsti bendras problemas“, – teigia ministras.

Šią Lietuvos inciatyvą palaikė daugelis ES valstybių narių: Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Suomija, Vengrija, Latvija, Malta, Rumunija, Švedija, Nyderlandai, Graikija, Italija, Prancūzija, Estija, Airija, Belgija.

Ministras K. Navickas Taryboje taip pat ragino ieškoti sprendimų ir dėl geresnio krizių suvaldymo, pažymėdamas ES lygio instrumentų ir finansavimo svarbą.

ES ministrai aptarė reglamentą dėl anglies dioksido absorbavimo sertifikavimo, Atliekų pagrindų direktyvą, su maistu susijusius aspektus ir kitus svarbius klausimus.

Foto https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20231023-agriculture-and-fisheries-council-october-2023