Ministrė A. Bilotaitė darbo vizitu lankėsi Šilalėje

Ministrė A. Bilotaitė darbo vizitu lankėsi Šilalėje

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė darbo vizitu lankėsi Šilalėje, kur aptarė viešojo saugumo, civilinės saugos, gaisrų prevencijos klausimus bei regioninės plėtros aktualijas.

„Viešajam saugumui, civilinei ir priešgaisrinei saugai skiriame išskirtinį dėmesį. Tai liudija pastaraisiais metais išaugęs visų vidaus reikalų sistemos statutinių tarnybų finansavimas. Didesni pareigūnų atlyginimai, geresnės darbo sąlygos ir tinkamas pareigūnų aprūpinimas, jų motyvacijos skatinimas išlieka mūsų prioritetu. Šių tarnybų kasdien atliekamas itin svarbus darbas užtikrina visuomenės saugumą ir saugo mūsų žmonių gyvybes“, – sako vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.  

Susitikimo metu aptarta kriminogeninė situacija Tauragės regione. Čia visuomenės pasitikėjimas policija (87 procentai) išlieka rekordiškai aukštas, nusikaltimų išaiškinamumo rodiklis taip pat vienas aukščiausių šalyje – beveik 76 procentai.

Pažymėtina, kad Šilutės raj. savivaldybė turi itin patrauklią policijos pareigūnų pritraukimo programą, pagal kurią į regioną atvykusiam dirbti pareigūnui išmokama vienkartinė 6000 Eur išmoka pareigūnui, dar 20 000 Eur skiriama piniginė paskata būstui įsigyti. Panašias policijos pareigūnų pritraukimo priemones planuoja ir Šilalės r. savivaldybė.

Vizito metu ministrė A. Bilotaitė susitiko su Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento pareigūnais ir regiono savivaldybių ugniagesiais gelbėtojais.

Stiprinant gaisrų prevenciją bei siekiant labiau įtraukti ir savivaldybes, socialinių paslaugų srities darbuotojus Vidaus reikalų ministerija atnaujino Gaisrų prevencijos veiksmų planą. 

Pagal veiksmų planą savivaldybės ir PAGD turi suplanuoti ir organizuoti bendrą veiklą taip, kad per metus būtų aplankyti visi į sąrašą įtraukti būstai. Veiksmų plane numatyta, kad socialinių paslaugų srities darbuotojai gautų bazinius mokymus gaisrų prevencijos ir saugaus elgesio klausimais. 

Žuvusiųjų gaisruose statistika rodo, kad didžioji dauguma žuvusiųjų buvo nedirbantys arba valstybės išlaikomi asmenys, turintys susiformavusius žalingus įpročius. Taip pat ryškėja ir kita rizikos grupė, kuriai derėtų skirti didesnį dėmesį – tai vieniši vyresnio amžiaus senoliai.

Šilalės raj. savivaldybėje yra parengta Gaisrų prevencijos programa, kurioje numatytos priemonės gaisrų ir žuvusiųjų gaisruose skaičiaus mažinimui. 

Pagal naują Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymą, kiekvienos savivaldybės administracijos direktorius turės paskirti parengties pareigūną, kuris bus atsakingas už savivaldybės pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms. 

Artimiausiu metu bus patvirtinti savivaldybių parengties pareigūnų pareigybių komplektavimui būtini teisės aktai (finansavimo aprašas, tipiniai pareigybių aprašymai). Šių pareigybių savivaldybėse įsteigimui skirta apie 2 mln. eurų. 

Ministrė A. Bilotaitė susitikimo metu Šilalės raj. savivaldybėje aptarė ir vykdomus bei planuojamus regioninės plėtros projektus.

Vyriausybės patvirtintoje 2022-2030 m. Regionų plėtros programoje Tauragės regionui numatyta 108 mln. ES fondų lėšų. Tauragės regiono plėtros planas patvirtintas šių metų m. vasario 3 d. 

Šilalės rajono savivaldybės projektų suplanuota už 3,2 mln. Eur ES fondų lėšų.

Tauragė+ funkcinės zonos strategijoje Šilalės r. savivaldybė šiuo metu įgyvendina du veiksmus – perkami 2 elektriniai autobusai ir kuriama Šarūnkalnio pramoninės teritorijos infrastruktūra.

Pasak vidaus reikalų ministrės, pačioje Šilalėje projektų vykdoma nedaug, tačiau bendradarbiaujant su kitomis Tauragės regiono savivaldybėmis Šilalės rajonas gaus daug naudos iš investicijų. Tauragės regionas yra puikus pavyzdys, kaip glaudžiai bendradarbiaujant regiono savivaldybėms galima pasiekti bendrų tikslų ir socialinės gerovės viso regiono gyventojams.

Viešųjų paslaugų požiūriu Tauragės regionas vis dar pasižymi vienu aukščiausių šalyje skurdo ir socialinės atskirties lygiu. Regione trūksta kokybiškų visuomenės sveikatos, švietimo, socialinių ir kitų viešųjų paslaugų. Šias problemas pastebi ne tik centrinė valdžia, bet ir regiono savivaldybės. 

Regiono plėtros plane, Tauragė+ funkcinės zonos strategijoje joms skiriamas didelis dėmesys. Todėl galima tikėtis, kad įgyvendinus Tauragės regiono savivaldybių kartu suplanuotas priemones, šių problemų mastas sumažės.