Rusijos atstovui pareikštas griežtas protestas dėl neteisėtų veiksmų Lietuvos piliečių atžvilgiu

Vasario 14 dieną į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją iškviestas Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje atstovas ir jam įteikta griežto protesto nota dėl Rusijos Federacijos sprendimų įtraukti į ieškomų asmenų sąrašą Lietuvos Respublikos politikus, valstybės tarnautojus ir kitus piliečius už jų vykdant tiesiogines pareigas priimtus sprendimus.

Pasirodžius informacijai viešojoje erdvėje, 2024 m. vasario 13 dieną Rusijos Federacijos pareigūnai oficialiai patvirtino, kad daug Lietuvos ir kitų užsienio valstybių piliečių, atsakingų už paminklų sovietiniams kariams šalinimą, yra įtraukti į Rusijos Federacijos ieškomų asmenų sąrašą.

Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad šie Rusijos Federacijos sprendimai prieštarauja visuotinai pripažintoms tarptautinės teisės normoms, rodo pastangas falsifikuoti praeitį ir reiškia nepagarbą Lietuvos istorinei atminčiai.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija pareikalavo nedelsiant nutraukti politiškai motyvuotą Lietuvos Respublikos piliečių persekiojimą.