Norintiems gauti valstybės pagalbą už pieninių veislių gyvūnų produktyvumo tyrimą būtina dalyvauti veisimo programose

Norintiems gauti valstybės pagalbą už pieninių veislių gyvūnų produktyvumo tyrimą būtina dalyvauti veisimo programose

2024-02-26

Jau netrukus valstybės pagalba bus teikiama tik už veisimo programose dalyvaujančių pieninių veislių gyvūnų (galvijų, avių, ožkų) produktyvumo tyrimus.

Šį sprendimą, kuris įsigalios  nuo š. m. gegužės 1 d., Žemės ūkio ministerija priėmė siekdama, kad pagalbos veislininkystei lėšos būtų nukreiptos būtent ūkinių gyvūnų veislininkystei. Tokiu būdu norima paskatinti grynaveislių pieninių gyvūnų veisėjus dalyvauti šių gyvūnų veisimo programose.

„Netikslinga ir neracionalu pagalbą teikti už visų pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimus, neatsižvelgiant į tai, ar šių tyrimų rezultatai ir duomenys yra panaudojami veislininkystei“, – sako žemės ūkio viceministras Vytautas Abukauskas.

Už ūkinių gyvūnų veislininkystę yra atsakingos šių gyvūnų veisimo asociacijas, kurios rengia ir  įgyvendina veisimo programas. Žemės ūkio ministerija atkreipia dėmesį, kad gyvūnų laikytojai (veisėjai), norintys, kad jų gyvūnai būtų įrašyti į kilmės knygas ir dalyvautų veisimo programoje, neprivalo tapti veisimo asociacijos nariais, t. y. narystė asociacijoje nėra privaloma. Pakanka, kad gyvūnai būtų veisimo programos dalyviais.

Grynaveislių pieninių gyvūnų laikytojai, kurių gyvūnai nėra įtraukti į veisimo organizacijų programas, ir norintys, kad jų produktyvumas būtų tiriamas ir už tai gauti valstybės pagalbą (iki 70 proc. išlaidų kompensaciją), turi kreiptis į pasirinktą organizaciją:

  • Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija (www.ljgga.lt; Trakėnų g. 14, Trakiškių k., 68115 Marijampolė. Tel.: +370 607 06010 +370 686 40991, el. p. [email protected]);
  • Lietuvos galvijų veisėjų asociacija (www.holstein.lt; Kalvarijos g. 128, 46403 Kaunas. Tel.+ 370 37 393 235, + 370 687 34801, + 370 37 393234, el. p. [email protected] [email protected]);
  • Lietuvos galvijų gerintojų asociacija (Sutkūnų k., 76116 Šiaulių r. Tel.  + 370 41 507101, + 370 695 75676, + 370 41 507101, el .p. [email protected])
  • Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija (www.gic.lsmuni.lt; R. Žebenkos g. 12, Baisogala, 82317 Radviliškio r. Tel. + 370 612 14095, el. p. [email protected]; [email protected]);
  • Lietuvos pieninių ožkų augintojų asociacija (Griciūnų k., Jauniūnų sen., 19154 Širvintų r. Tel. + 370 623 96070, el. p. [email protected]).

Pagalbos dydžiai už pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimus nurodyti Pagalbos veislininkystei taisyklėse, kurias galima rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.C78E1A540892?faces-redirect=true).