Per pirmą KURSUOK veiklos mėnesį mokytis užsiregistravo 4,2 tūkst. suaugusiųjų

Per pirmą KURSUOK veiklos mėnesį mokytis užsiregistravo 4,2 tūkst. suaugusiųjų

Metų pradžioje startavusi nauja suaugusiųjų švietimo platforma KURSUOK per kiek daugiau nei mėnesį pritraukė daugiau kaip 4,2 tūkst. susidomėjusiųjų – tiek suaugusiųjų jau užsiregistravo į įvairius mokymus, skirtus įgyti naujų ar tobulinti jau turimus įgūdžius. Suaugusieji mokymams gali gauti 500 eurų valstybės finansavimą.

„Gyventojai gali rinktis programas, leidžiančias įgyti naujų žinių, reikalingų darbui, ar tobulėti pagal kasdienio gyvenimo poreikius. Ypač skatiname rinktis mokymo programas, skirtas stiprinti skaitmeninius įgūdžius – tai viena prioritetinių sričių, kuriai valstybė skirs net 50 proc. programoms plėtoti numatyto valstybės finansavimo“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė.

Pasak viceministrės, tam, kad gyventojai turėtų kuo didesnę pasirinkimo įvairovę, mokymų teikėjai – privatūs ir valstybiniai – kviečiami aktyviai registruotis KURSUOK sistemoje ir teikti savo mokymo programas.

Šiuo metu platformoje galima rinktis iš daugiau nei 80 mokymo programų. Populiariausios iš jų – užsienio kalbų, ypač anglų kalbos, projektų valdymo, verslo ir buhalterinės apskaitos.

KURSUOK interneto svetainė per kiek daugiau nei mėnesį sulaukė iš viso 56 tūkst. lankytojų.

KURSUOK – tai pirma vieno langelio principu veikianti suaugusiųjų švietimo platforma Lietuvoje, kurioje galima mokytis, tobulinti kompetencijas ir gauti valstybės finansavimą pagal valstybės prioritetines sritis.

Prioritetinėmis laikomos mokymo programos, skirtos tobulinti suaugusiųjų skaitmenines, raštingumo, daugiakalbystės, matematines, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, asmenines, socialines, mokymosi mokytis, pilietiškumo, verslumo, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetencijas.

Šias programas pasirinkusiems suaugusiesiems numatytas mokymosi krepšelis, siekiantis 500 eurų. Juo pasinaudoti gali 18–65 metų dirbantys asmenys, jau įgiję kvalifikaciją ar aukštąjį išsilavinimą. KURSUOK platforma atvira ir užsieniečiams, gyvenantiems Lietuvoje.

Iki 2030 m. KURSUOK platformai numatyta iš viso 66 mln. eurų iš Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano bei Europos socialinio fondo lėšų. Tai sudarys sąlygas daugiau nei 100 tūkst. asmenų dalyvauti kompetencijų plėtojimo programose.