Tęsiams bendradarbiavimas su Lietuvos dvasininkais

Tęsiams bendradarbiavimas su Lietuvos dvasininkais

2024-02-15

Siekiant užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos informacinės kampanijos ,,Esame komanda. Turime planą“ tęstinumą, tęsiami susitikimai su  Lietuvos dvasininkais. Vasario 13 d. surengti civilinės saugos mokymai Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijose.

Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, susitikime su dvasininkijos atstovais dalyvavo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus darbuotojai, Marijampolės savivaldybės, Kauno, Lazdijų, Prienų rajonų savivaldybių parengties pareigūnai ir civilinės saugos  specialistai. Susitikimo metu dvasininkai buvo supažindinti su civilinės saugos veikla, gyventojų perspėjimu susidarius ekstremaliosioms situacijoms, išvykimo krepšiu. Taip pat aptartos priedangų ir sirenų įrengimo galimybės bažnytinės paskirtie pastatuose. 

Kaišiadorių vyskupijos pastoraciniame centre apsilankė Vilniaus, Kauno ir Panevėžio priešgaisrinių gelbėjimo valdybų specialistai  bei vyskupijos teritorijoje esančių savivaldybių parengties pareigūnai. Su dvasininkais kalbėta apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms,  aptarta numatoma veikla dėl perspėjimo sirenų ir priedangų tinklo plėtros ir bendrų renginių šviečiant gyventojus civilinės saugos klausimais.

„Kaišiadoryse buvome labai šiltai priimti vyskupo Jono Ivanausko ir kunigų bendruomenės,  – sakė Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus viršininkas Donatas Gurevičius. – Esame dėkingi vyskupui Jonui Ivanauskui, vyskupui emeritui Juozui Matulaičiui ir visai Kaišiadorių vyskupijos kunigų, brolių, seserų bendruomenei už šiltą priėmimą ir galimybę aptarti visiems svarbius pasirengimo ekstremaliosiomis situacijoms klausimus bei geriau supratus vieniems kitus tęsti bendradarbiavimą, efektyviau paiekti ir šviesti šiomis temomis gyventijus.“  

Planuojama, kad dvasininkai susitikimų metu įgytomis žiniomis pasidalins su savo parapijų bendruomenėmis.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento informacija