JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje – dėmesys Rusijos vykdomiems žmogaus teisių pažeidimams

Rugsėjo 11 – spalio 13 dienomis Ženevoje vyks Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesija, kurios metu bus diskutuojama įvairiais žmogaus teisių klausimais, įskaitant sudėtingą žmogaus teisių padėtį Rusijoje, Baltarusijoje, Afganistane. Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis Šiaurės-Baltijos šalių vardu pasisakys apie Rusijos agresijos prieš Ukrainą sukeltus žmogaus teisių pažeidimus Ukrainoje.

Nuolatinis Lietuvos atstovas Ženevoje ambasadorius Darius Staniulis teigia, jog vienas svarbiausių šios Žmogaus teisių tarybos sesijos uždavinių – Specialiojo pranešėjo dėl žmogaus teisių Rusijoje mandato pratęsimas. „Praėjusiais metais sukūrus šį mandatą pirmą kartą Rusija dėl žmogaus teisių pažeidimų atsidūrė  Žmogaus teisių tarybos dėmesio centre. Lietuva būdama pilnateise nare dės visas pastangas, kad Rusijos sukelti pažeidimai – tiek pačioje Rusijoje, tiek sukelti jos agresijos prieš Ukrainą, toliau bus ne tik fiksuojami, bet ir sulauks tinkamos tarptautinės bendruomenės reakcijos“ , – teigė ambasadorius D. Staniulis.

Žmogaus teisių tarybos sesijos metu iš viso planuojami 28 Šiaurės-Baltijos šalių bendri pasisakymai, 4 pasisakymai Liublino trikampio valstybių formatu. Lietuvos vardu taip pat bus pasisakoma dėl Lietuvos nacionalinių teisėjų Sausio 13-osios byloje apsaugos, žmogaus teisių padėties Afganistane, priverstinių dingimų ir neteisėtų sulaikymų problematikos.

Lietuva šiuo metu yra pilnateisė JT Žmogaus teisių tarybos – vienos pagrindinių JT institucijų, sudarytos iš 47 valstybių – narė. Žmogaus teisių taryba prisideda prie žmogaus teisių stiprinimo visame pasaulyje, stebi valstybių progresą ginant pamatines žmogaus laisves ir reaguoja į jų pažeidimus bei teikia rekomendacijas. Lietuva pirmą kartą istorijoje į Žmogaus teisių taryba išrinkta 2021 m. rudenį bei savo kadencija tęs iki 2024 metų pabaigos.